המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש תשלומים ששולמו בטעות או שלא כדין למבוטח, גם אם המבוטח נהג בתום לב
יש להחזיר את הסכומים ששולמו בטעות או שלא כדין, גם אם הסיבה לתשלום היא טעות או רשלנות של המוסד לביטוח לאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עבל (ארצי) 298/07
תאריך:15.04.2008
קישור:לקריאת פסק הדין

מבוטח הגיש במשך מספר שנים למוסד לביטוח לאומי תביעות תקופתיות לגמלת הבטחת הכנסה, וציין בטופסי התביעה מידע אודות דרגת נכות זמנית, שנקבעה לו בשל פגיעתו בתאונת עבודה. הכנסותיו מקצבת הנכות נלקחו בחשבון לצורך חישוב זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה (כלומר גרמו להקטנת הגמלה).

 • לאחר שנקבעה למבוטח נכות צמיתה (קבועה) מעבודה, הוא הגיש תביעה תקופתית נוספת לגמלת הבטחת הכנסה, אך בתביעה זו לא ציין כי אושרה לו קצבת נכות, ועל כן גמלת הבטחת ההכנסה שקיבל היתה גבוהה מזו שהיה זכאי לה (שכן המוסד לביטוח לאומי לא הביא את קצבת הנכות בחשבון לצורך חישוב הכנסותיו).
 • את טופס התביעה מילא עבורו פקיד של המוסד לביטוח לאומי מכיוון שהמבוטח אינו יודע קרוא וכתוב.
 • כעבור 5 שנים גילה המוסד לביטוח לאומי את הטעות, שכתוצאה ממנה קיבל המבוטח סכומים גבוהים מאלה שהיה זכאי להם, אשר הסתכמו בסך של 198,950 ₪.
 • המבוטח פנה לוועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי שהחליטה לבטל כמחצית מהחוב. המבוטח לא הסתפק בכך, וביקש שהוועדה תדון מחדש בהחלטתה, ותבטל את החוב במלואו, אך הוועדה סירבה.
 • המבוטח הגיש תביעה כנגד החלטת הוועדה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, וטען כי החוב נוצר אך ורק כתוצאה מרשלנותו של המוסד לביטוח לאומי (הפקיד שמילא עבורו את הטפסים), וכי המבוטח עצמו נהג בתום לב.
 • בית הדין האזורי קבע כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש את השבת הסכומים ששולמו בטעות גם אם המבוטח לא פעל בחוסר תום לב בעת מילוי טופסי התביעה.
 • המבוטח הגיש ערעור על החלטת בית הדין האזורי, לבית הדין הארצי לעבודה.
 • בית הדין הארצי דחה את הערעור, וקבע כי אם המבוטח קיבל לידיו כספים שלא נועדו לו, עליו להחזירם, גם אם הוא פעל בתום לב, וגם אם בידי המוסד לביטוח לאומי היו נתונים המצביעים על זכאותו של המבוטח לקצבת נכות כך שהיה ביכולתו של המוסד לביטוח לאומי למנוע את הטעות.
 • לפיכך קבע בית הדין הוועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי פעלה בסבירות ובהגינות בעניינו, ונתנה דעתה לכלל נסיבות העניין.

משמעות

 • אדם אשר קיבל מהמוסד לביטוח לאומי כספים בטעות או שלא כדין או סכומים גבוהים מאלה שהיה אמור לקבל, יידרש להחזיר אותם, גם אם מקור הטעות הוא רשלנות של המוסד לביטוח לאומי, וגם אם המבוטח עצמו נהג בתום לב.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לשקול להפחית את החוב אך אינו מחויב למחוק אותו לחלוטין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.