אזרחים ותיקים שלא זכאים לגמלת סיעוד בגלל גובה הכנסותיהם יכולים לעבור מבחן תלות לבחינת זכאותם להעסיק עובד זר בסיעוד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה
טפסים

אזרחים ותיקים שמעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד ולא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בגלל גובה הכנסותיהם, יכולים לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום המבחן שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות ולצרף את המסמכים הבאים:
    • אישור על תשלום אגרה בסך 320 ₪ עבור המבחן (ניתן לשלם באתר השירות הממשלתי)
    • טופס סיכום מידע רפואי שמילא רופא
    • סיכום מחלה מאשפוז - למי שאושפזו במהלך שלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה
    • צילום תעודת זהות של המטופל/ת
  • אחרי שהבקשה תתקבל יתקשרו אל הפונה בטלפון כדי לתאם מועד לביצוע מבחן התלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות