הקדמה:

אזרחים ותיקים שאינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, יכולים לעבור בדיקת תלות לבירור זכאותם להעסקת עובד זר בסיעוד באמצעות יחידת ההיתרים
ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרה
למידע נוסף ראו בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות למעסיק סיעודי באתר רשות האוכלוסין וההגירה

אזרחים ותיקים המעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד ואינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, יכולים לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום מבחן התלות שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הערת עריכה
צריך לעדכן את סכומי האגרות בתחילת השנה (לפי אתר התשלומים)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:05, 25 במאי 2016 (IDT)
 • ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרת בקשה מלאה, שיתבצע באמצעות שני שוברים:
  • שובר תשלום בסך 310 ₪ עבור הבקשה להיתר להעסקת עובד זר
  • שובר תשלום בסך 310 ₪ עבור מבחן התלות
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר שירות התשלומים הממשלתי.
 • לצורך קבלת הפניה לבדיקת התלות, יש למלא:
 • יש לצרף לבקשה:
  • שני אישורים על תשלום האגרה המלאה
  • טופס סיכום מידע רפואי שמולא על-ידי רופא
  • סיכום מחלה מאשפוז (אם הפונה אושפז במהלך שלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה)
 • את טופסי הבקשה והאישורים יש לשלוח בדואר לאגף ההיתרים בענף הסיעוד, לאחת מהכתובות הרשומות בתחתית הטופס. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.
 • לאחר הגשת הבקשה, נציגים מטעם יחידת ההיתרים יפנו אל המבקש טלפונית לקביעת מועד לביצוע מבחן התלות לצורך בירור זכאותו להעסיק עובד זר.
 • התשובה לגבי ההיתר להעסקת עובד זר תישלח בדואר למגיש הבקשה.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


תודות