אזרחים ותיקים שלא זכאים לגמלת סיעוד בגלל גובה הכנסותיהם יכולים לעבור מבחן תלות לבחינת זכאותם להעסיק עובד זר בסיעוד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה
טפסים

אזרחים ותיקים שמעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד ולא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בגלל גובה הכנסותיהם, יכולים לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום המבחן שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור על תשלום האגרה (ראו פרטים בהמשך)
  • טופס סיכום מידע רפואי שמילא רופא
  • סיכום מחלה מאשפוז - למי שאושפזו במהלך שלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה
  • צילום תעודת זהות של המטופל/ת
 • ניתן גם להדפיס ולמלא טופס בקשה באופן ידני, ולשלוח אותו בדואר או להגיש ידנית עם שאר המסמכים לאגף היתרים - ענף סיעוד (שימו לב שסכום האגרה בטופס לא מעודכן). ניתן למצוא את סניפי אגף ההיתרים באתר רשות האוכלוסין וההגירה ("איך מגישים את הבקשה").
 • אחרי שהבקשה תתקבל יתקשרו אל הפונה בטלפון כדי לתאם מועד לביצוע מבחן התלות.
 • מבחן התלות נערך בדומה למבחן שקובע את הזכאות לגמלת סיעוד. למידע נוסף ראו בדיקת תפקוד לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד (מבחן תלות ADL).

תשלום אגרה

 • יש לשלם עבור המבחן אגרה בסך 330 ₪.
 • ניתן לשלם את האגרה באתר השירות הממשלתי.
 • פטורים מתשלום האגרה:
  • פונים מעל גיל 85.
  • פונים מתחת לגיל 65.
  • פונים שהשתחררו מאשפוז.
  • פונים שקיבלו ניקוד מלא בבדיקת תלות של הביטוח הלאומי.
  • פונים שבקשתם עוברת לוועדה משרדית ברשות האוכלוסין.
  • פונים ששילמו בעבר ובקשתם אושרה לתקופה המרבית של 4 שנים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות