ניטור אוויר הוא מדידה ורישום של ריכוזי מזהמים באוויר
ניטור האוויר מאפשר לוודא שרמות המזהמים באוויר הן בהתאם לערכי איכות אוויר
למידע נוסף ראו איכות אוויר באתר המשרד להגנת הסביבה

ניטור אוויר פירושו מדידה של ריכוזי מזהמים באוויר. באמצעות הניטור ניתן לוודא כי רמות המזהמים באוויר עומדות בערכי איכות האוויר לפי חוק אוויר נקי.

  • הנתונים נאספים על ידי המערך הארצי לניטור אוויר (מנ"א) - רשת של תחנות ניטור אוויר המוצבות ברחבי המדינה. התחנות מופעלות על ידי גורמים שונים, וביניהם: המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות לרבות איגודי ערים לאיכות סביבה, מפעלי תעשייה וגורמים נוספים.
  • תפקידו של מנ"א הוא, בין היתר, לאסוף, לעבד ולתעד את נתוני ניטור האוויר מתחנות ניטור האוויר. בנוסף המערך הארצי אחראי על פרסום נתונים על איכות האוויר ותחזית איכות אוויר.
  • הנתונים שנאספים בתחנות ניטור השייכות למנ"א מתפרסמים באתר מערך ניטור אוויר ארצי. באתר ניתן לראות (ללא תשלום) את נתוני איכות האוויר בזמן אמת וגם נתונים שנשמרו בעבר.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות