הקדמה:

ניטור אוויר הוא מדידה ורישום של ריכוזי מזהמים באוויר
ניטור האוויר מאפשר לוודא שרמות המזהמים באוויר הן בהתאם לערכי איכות אוויר
למידע על המערך הארצי לניטור אוויר, ראו באתר המשרד להגנת הסביבה

ניטור אוויר פירושו מדידה של ריכוזי מזהמים באוויר. באמצעות הניטור ניתן לוודא כי רמות המזהמים באוויר עומדות בערכי איכות האוויר לפי חוק אוויר נקי.

  • נתוני ניטור נאספים על ידי המערך הארצי לניטור אוויר (מנ"א) - רשת של תחנות ניטור אוויר המוצבות ברחבי המדינה. התחנות מופעלות על ידי גורמים שונים, וביניהם: המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות לרבות איגודי ערים לאיכות סביבה, מפעלי תעשייה וגורמים נוספים.
  • תפקידו של המערך הארצי לניטור האוויר הוא, בין היתר, לאסוף, לעבד ולתעד את נתוני ניטור האוויר מתחנות ניטור האוויר. בנוסף המערך הארצי אחראי על פרסום נתונים על איכות האוויר ותחזית איכות אוויר.
  • הנתונים שנאספים בתחנות ניטור השייכות למערך ניטור האוויר הארצי מתפרסמים באתר מערך ניטור אוויר ארצי. באתר ניתן לראות (ללא תשלום) את נתוני איכות האוויר בזמן אמת וגם נתונים שנשמרו בעבר.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות