מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
דף זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס בשנים הקודמות. לשיעורי מדרגות המס כיום, ראו מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה שמתעדכנות מדי שנה קובעות את שיעורי מס ההכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים.

 • דף זה מפרט את שיעורי מדרגות המס בשנים הקודמות.
 • לשיעורי מדרגות המס הנוכחיות, ראו מדרגות מס הכנסה.
 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית.
  • הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם לצורך המחשה בלבד, ובהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.
 • אם מלאו לאדם 60 שנה, מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית. אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מחושבות בנפרד, כמפורט בטבלאות.

שיעורי מדרגות המס לשנת 2023

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2023

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 81,480 ₪ עד 6,790 ₪ 10%
81,481- 116,760 ₪ 6,791- 9,730 ₪ 14%
116,761- 187,440 ₪ 9,731- 15,620 ₪ 20%
187,441- 260,520 ₪ 15,621- 21,710 ₪ 31%
260,521- 542,160 ₪ 21,711- 45,180 ₪ 35%
542,161- 698,280 ₪ 45,181- 58,190 ₪ 47%
698,281 ₪ ומעלה 58,191 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2023

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו להם 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 260,520 ₪ עד 21,710 ₪ 31%
260,521- 542,160 ₪ 21,711- 45,180 ₪ 35%
542,161- 698,280 ₪ 45,181- 58,190 ₪ 47%
698,281 ₪ ומעלה 58,191 ₪ ומעלה 50%

שיעורי מדרגות המס לשנת 2022

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2022

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 77,400 ₪ עד 6,450 ₪ 10%
77,401- 110,880 ₪ 6,451- 9,240 ₪ 14%
110,881- 178,080 ₪ 9,241- 14,840 ₪ 20%
178,081- 247,440 ₪ 14,841- 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2022

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו להם 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 247,440 ₪ עד 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50%

שיעורי מדרגות המס לשנת 2021

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2021

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,480 ₪ עד 6,290 ₪ 10%
75,481- 108,360 ₪ 6,291- 9,030 ₪ 14%
108,361- 173,880 ₪ 9,031- 14,490 ₪ 20%
173,881- 241,680 ₪ 14,491- 20,140 ₪ 31%
241,681- 502,920 ₪ 20,141- 41,910 ₪ 35%
502,921- 647,640 ₪ 41,911- 53,970 ₪ 47%
647,641 ₪ ומעלה 53,971 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2021

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 241,680 ₪ עד 20,140 ₪ 31%
241,681- 502,920 ₪ 20,141- 41,910 ₪ 35%
502,921- 647,640 ₪ 41,911- 53,970 ₪ 47%
647,641 ₪ ומעלה 53,971 ₪ ומעלה 50%

שיעורי מדרגות המס לשנת 2020

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2020

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,960 ₪ עד 6,330 ₪ 10%
75,961- 108,960 ₪ 6,331- 9,080 ₪ 14%
108,961- 174,960 ₪ 9,081- 14,580 ₪ 20%
174,961- 243,120 ₪ 14,581- 20,260 ₪ 31%
243,121- 505,920 ₪ 20,261- 42,160 ₪ 35%
505,921- 651,600 ₪ 42,161- 54,300 ₪ 47%
651,601 ₪ ומעלה 54,301 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2020

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 243,120 ₪ עד 20,260 ₪ 31%
243,121- 505,920 ₪ 20,261- 42,160 ₪ 35%
505,921- 651,600 ₪ 42,161- 54,300 ₪ 47%
651,601 ₪ ומעלה 54,301 ₪ ומעלה 50%

שיעורי מדרגות המס לשנת 2019

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2019

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,720 ₪ עד 6,310 ₪ 10%
75,721 ₪ - 108,600 ₪ 6,311 ₪ - 9,050 ₪ 14%
108,601 ₪ - 174,360 ₪ 9,051 ₪ - 14,530 ₪ 20%
174,361 ₪ - 242,400 ₪ 14,531 ₪ - 20,200 ₪ 31%
242,401 ₪ - 504,360 ₪ 20,201 ₪ - 42,030 ₪ 35%
504,361 ₪ - 649,560 ₪ 42,031 ₪ - 54,130 ₪ 47%
649,561 ₪ ומעלה 54,131 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 242,400 ₪ עד 20,000 ₪ 31%
242,401 ₪ - 504,360 ₪ 20,001 ₪ - 42,030 ₪ 35%
504,361 ₪ - 649,560 ₪ 42,031 ₪ - 54,130 ₪ 47%
649,561 ₪ ומעלה 54,131 ₪ ומעלה 50%

שיעורי מדרגות המס לשנת 2018

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2018

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 74,880 ₪ עד 6,240 ₪ 10%
74,881 ₪ - 107,400 ₪ 6,241 ₪ - 8,950 ₪ 14%
107,401 ₪ - 172,320 ₪ 8,951 ₪ - 14,360 ₪ 20%
172,321 ₪ - 239,520 ₪ 14,361 ₪ - 19,960 ₪ 31%
239,521 ₪ - 498,360 ₪ 19,961 ₪ - 41,530 ₪ 35%
498,361 ₪ - 641,880 ₪ 41,531 ₪ - 53,490 ₪ 47%
641,881 ₪ ומעלה 53,490 ₪ ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2018

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 239,520 ₪ עד 19,960 ₪ 31%
239,521 ₪ - 498,360 ₪ 19,961 ₪ - 41,530 ₪ 35%
498,361 ₪ - 641,880 ₪ 41,531 ₪ - 53,490 ₪ 47%
641,881 ₪ ומעלה 53,490 ₪ ומעלה 50%
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים