הקדמה:

מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
דף זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס בשנים הקודמות. לשיעורי מדרגות המס כיום, ראו מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה, המתעדכנות מדי שנה, קובעות את שיעורי מס ההכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים.

 • דף זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס בשנים הקודמות.
 • לשיעורי מדרגות המס הנוכחיות, ראו מדרגות מס הכנסה.
 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית.
  • הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם לצורך המחשה בלבד, ובהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.
 • אם מלאו לאדם 60 שנה, מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית. אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מחושבות בנפרד, כמפורט בטבלאות.

מדרגות המס לשנת 2019

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2019

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,720 ש"ח עד 6,310 ש"ח 10%
75,721 ש"ח - 108,600 ש"ח 6,311 ש"ח - 9,050 ש"ח 14%
108,601 ש"ח - 174,360 ש"ח 9,051 ש"ח - 14,530 ש"ח 20%
174,361 ש"ח - 242,400 ש"ח 14,531 ש"ח - 20,200 ש"ח 31%
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח 20,201 ש"ח - 42,030 ש"ח 35%
504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 47%
649,561 ש"ח ומעלה 54,131 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 649,561 ש"ח (54,131 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 242,400 ש"ח עד 20,000 ש"ח 31%
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח 20,001 ש"ח - 42,030 ש"ח 35%
504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 47%
649,561 ש"ח ומעלה 54,131 ש"ח ומעלה 50%

מדרגות המס לשנת 2018

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2018

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 74,880 ש"ח עד 6,240 ש"ח 10%
74,881 ש"ח - 107,400 ש"ח 6,241 ש"ח - 8,950 ש"ח 14%
107,401 ש"ח - 172,320 ש"ח 8,951 ש"ח - 14,360 ש"ח 20%
172,321 ש"ח - 239,520 ש"ח 14,361 ש"ח - 19,960 ש"ח 31%
239,521 ש"ח - 498,360 ש"ח 19,961 ש"ח - 41,530 ש"ח 35%
498,361 ש"ח - 641,880 ש"ח 41,531 ש"ח - 53,490 ש"ח 47%
641,881 ש"ח ומעלה 53,490 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 641,881 (53,490 ש"ח לחודש), חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2018

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 239,520 ש"ח עד 19,960 ש"ח 31%
239,521 ש"ח - 498,360 ש"ח 19,961 ש"ח - 41,530 ש"ח 35%
498,361 ש"ח - 641,880 ש"ח 41,531 ש"ח - 53,490 ש"ח 47%
641,881 ש"ח ומעלה 53,490 ש"ח ומעלה 50%

מדרגות המס לשנת 2017

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2017

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 74,640 ש"ח עד 6,220 ש"ח 10%
74,641 ש"ח - 107,040 ש"ח 6,221 ש"ח - 8,920 ש"ח 14%
107,041 ש"ח - 171,840 ש"ח 8,921 ש"ח - 14,320 ש"ח 20%
171,841 ש"ח - 238,800 ש"ח 14,321 ש"ח - 19,900 ש"ח 31%
238,801 ש"ח - 496,920 ש"ח 19,901 ש"ח - 41,410 ש"ח 35%
496,921 ש"ח - 640,000 ש"ח 41,411 ש"ח - 53,333 ש"ח 47%
640,001 ש"ח ומעלה 53,333 ש"ח ומעלה 50%

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • אם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן כדלקמן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 238,800 ש"ח עד 19,900 ש"ח 31%
238,801 ש"ח - 496,920 ש"ח 19,901 ש"ח - 41,410 ש"ח 35%
496,921 ש"ח - 640,000 ש"ח 41,411 ש"ח - 53,333 ש"ח 47%
640,001 ש"ח ומעלה 53,333 ש"ח ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

מדרגות המס לשנת 2016

 • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2016
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,220 ש"ח עד 62,640 ש"ח 10%
5,221 ש"ח - 8,920 ש"ח 62,641 ש"ח - 107,040 ש"ח 14%
8,921 ש"ח - 13,860 ש"ח 107,041 ש"ח - 166,320 ש"ח 21%
13,861 ש"ח - 19,800 ש"ח 166,321 ש"ח - 237,600 ש"ח 31%
19,801 ש"ח - 41,410 ש"ח 237,601 ש"ח - 496,920 ש"ח 34%
41,411 ש"ח - 66,960 ש"ח 496,921 ש"ח - 803,520 ש"ח 48%
66,961 ש"ח ומעלה 803,521 ש"ח ומעלה 50%
 • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2016
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 19,800 ש"ח עד 237,600 ש"ח 31%
19,801 ש"ח - 41,410 ש"ח 237,601 ש"ח - 496,920 ש"ח 34%
41,411 ש"ח - 66,960 ש"ח 496,921 ש"ח - 803,520 ש"ח 48%
66,961 ש"ח ומעלה 803,521 ש"ח ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

מדרגות המס לשנת 2015

 • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2015
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,270 ש"ח עד 63,240 ש"ח 10%
5,271 ש"ח - 9,000 ש"ח 63,241 ש"ח - 108,000 ש"ח 14%
9,001 ש"ח - 13,990 ש"ח 108,001 ש"ח - 167,880 ש"ח 21%
13,991 ש"ח - 19,981 ש"ח 167,881 ש"ח - 239,760 ש"ח 31%
19,981 ש"ח - 41,790 ש"ח 239,761 ש"ח - 501,480 ש"ח 34%
41,791 ש"ח - 67,560 ש"ח 501,481 ש"ח - 810,720 ש"ח 48%
67,561 ש"ח ומעלה 810,721 ש"ח ומעלה 50%
 • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2015
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 19,981 ש"ח עד 239,760 ש"ח 31%
19,981 ש"ח - 41,790 ש"ח 239,761 ש"ח - 501,480 ש"ח 34%
41,791 ש"ח - 67,560 ש"ח 501,481 ש"ח - 810,720 ש"ח 48%
67,561 ש"ח ומעלה 810,721 ש"ח ומעלה 50%

מדרגות המס לשנים 2013 ו-2014

 • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנים 2013 ו-2014
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,280 ש"ח עד 63,360 ש"ח 10%
5,281 ש"ח - 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח - 108,120 ש"ח 14%
9,011 ש"ח - 14,000 ש"ח 108,121 ש"ח - 168,000 ש"ח 21%
14,001 ש"ח - 20,000 ש"ח 168,001 ש"ח - 240,000 ש"ח 31%
20,001 ש"ח - 41,830 ש"ח 240,001 ש"ח - 501,960 ש"ח 34%
41,831 ש"ח - 67,630 ש"ח 501,961 ש"ח - 811,560 ש"ח 48%
67,631 ש"ח ומעלה 811,561 ש"ח ומעלה 50%
 • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנים 2013 ו-2014
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 20,000 ש"ח עד 240,000 ש"ח 31%
20,001 ש"ח - 41,830 ש"ח 240,001 ש"ח - 501,960 ש"ח 34%
41,831 ש"ח - 67,630 ש"ח 501,961 ש"ח - 811,560 ש"ח 48%
67,631 ש"ח ומעלה 811,561 ש"ח ומעלה 50%

מדרגות מס הכנסה לשנת 2012

 • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2012
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 5,200 ש"ח עד 62,400 ש"ח 10%
5,201 ש"ח - 8,880 ש"ח 62,401 ש"ח - 106,560 ש"ח 14%
8,881 ש"ח - 14,430 ש"ח 106,561 ש"ח - 173,160 ש"ח 21%
14,431 ש"ח - 21,780 ש"ח 173,161 ש"ח - 261,360 ש"ח 30%
21,781 ש"ח - 41,830 ש"ח 261,361 ש"ח - 501,960 ש"ח 33%
41,8311 ש"ח ומעלה 501,961 ש"ח ומעלה 48%
 • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2012
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 21,780 ש"ח 30%
מ-21,781 עד 41,830 33%
41,831 ש"ח ומעלה 48%

מדרגות מס הכנסה לשנת 2011

 • מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2011
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 5,070 ש"ח 10%
5,071 ש"ח - 8,660 ש"ח 14%
8,661 ש"ח - 14,070 ש"ח 23%
14,071 ש"ח - 21,240 ש"ח 30%
21,241 ש"ח - 40,230 ש"ח 33%
40,231 ש"ח ומעלה 45%
 • מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2011
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 21,240 ש"ח 30%
מ-21,241 עד 40,230 33%
40,231 ש"ח ומעלה 45%

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים