הקדמה:

ילדים ובוגרים המוכרים על ידי משרד הרווחה ומתגוררים בבית הוריהם זכאים להשתתף במועדונית בשעות אחר הצהריים
יש לבחור בין הזכאות להשתתף במועדונית לבין האפשרות לקבל שעות מטפח אישי (סומך)
למידע נוסף, ראו סעיף 3.4 להוראה 10.3 בתע"ס


ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית הוריהם זכאים להשתתף במועדוניות המציעות פעילות פנאי בהתאמה לקבוצות הגיל השונות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

  • הוראה 10.1 בתע"ס - מדיניות הטיפול באנשים עם אוטיזם / הפרעה התפתחותית נרחבת
  • הוראה 10.3 בתע"ס - שירותים בקהילה לאנשים עם אוטיזם / הפרעה התפתחותית נרחבת השוהים בביתם - סעיף 3.4