ילדים ובוגרים המוכרים על ידי משרד הרווחה ומתגוררים בבית הוריהם זכאים להשתתף במועדונית בשעות אחר הצהריים
יש לבחור בין הזכאות להשתתף במועדונית לבין האפשרות לקבל שעות מטפח אישי (סומך)

תקציר

ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית הוריהם זכאים להשתתף במועדוניות המציעות פעילות פנאי בהתאמה לקבוצות הגיל השונות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים