נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) ומתגוררים בדירה/בית שבבעלותם זכאים להשתתפות במימון דוד שמש וקולטים
ניתן לקבל אחת ל-10 שנים החזר כספי עד סכום של 1,800 ₪ עבור דוד שמש ועד סכום של 1,600 ₪ עבור קולטי שמש


נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים להחזר כספי על רכישת דוד שמש וקולטים.

היקף הסיוע

  • ניתן לקבל אחת ל-10 שנים החזר כספי בסכומים הבאים (נכון לאפריל 2023):
    • עד 1,800 ₪ עבור דוד שמש
    • עד 1,600 ₪ עבור קולטי שמש
שימו לב
ניתן לקבל החזר בנפרד לדוד שמש או לקולטים, בהתאם לצורך בהחלפתם, ובתנאי שעברו 10 שנים מההחלפה הקודמת של אותו פריט.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שעונים על שני התנאים:

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים