קופות החולים משתתפות במימון טיפולי שיניים לחולי סרטן
חולים אונקולוגים המקבלים טיפול קרינתי או טיפול כירורגי באזור הלסתות, זכאים לטיפולי שיניים
ניתן כיסוי גבוה יותר לטיפולי שיניים שמבוצעים לאחר טיפולים אונקולוגיים (כימותרפיה או הקרנות) מאשר לטיפולי שיניים שמבוצעים קודם לכן
מחיר הטיפול משתנה לפי נותן השירות שהמטופל בחר
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


מטופלים בטיפולים כימותרפיים או קרינתיים לאזור הראש/הצוואר, זכאים להחזרים מקופת החולים עבור טיפולי שיניים, במסגרת סל הבריאות, באופן הבא:

 • לפני טיפול כימותרפי/קרינתי, הקופה תשתתף ב-50% מעלות הטיפול המשמר והטיפול המשקם, לפי תעריף של רשת מרפאות שיניים של הקופה.
 • לאחר טיפול כימותרפי/קרינתי, יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר וטיפול משקם, לפי תעריף הקופה. הפניה צריכה להיעשות עד 24 חודשים מסיום הטיפול.
 • טיפול שיניים משקם ומשמר יינתן למטופל שטרם מלאו לו 30 שנה, שקיבל הקרנות לאזור ראש צוואר בגיל הילדות המוקדמת בשל מחלה ממארת ובעקבות הטיפול הקרינתי נפגעה באופן בלתי הפיך התפתחות המשנן הזמני והקבוע.
 • שימו לב: מחיר הטיפול עשוי להשתנות בהתאם לגורם המטפל הנבחר: מרפאות שיניים של קופת החולים, מרפאה פרטית או בית חולים. לפרטים יש לבחון את תעריפון קופת החולים המבטחת

מי זכאי?

 • חולי סרטן מטופלים או עתידים להיות מטופלים בטיפולי כימותרפיה או קרינה.
 • הזכאות לא כוללת טיפול משמר המכין לטיפול פרותטי (כתר/גשר) וניתוחים ופעולות כירורגיות בחניכיים.

תהליך מימוש הזכות

 • אם רוצים לקבל את הטיפול במרכז רפואי של קופת החולים, יש להגיש למרכז הפניה או מכתב רפואי עם האבחנה הרפואית מועד סיום הטיפולים הכימותרפיים או ההקרנתיים.
 • אם רוצים לקבל את הטיפול במרפאת שיניים פרטים או במרפאת שיניים בבית חולים ציבורי יש להגיש את המסמכים הבאים, והקופה תודיע בתוך 7 ימים אם היא מאשרת את השתתפותה בעלות הטיפול :
  • מכתב זימון מבית חולים.
  • מכתב רפואי הכולל האבחנה הרפואית.
  • אישור על מועד סיום טיפול כימותרפיה / קרינתי.
  • תכנית טיפולים דנטלית.
  • הצעת מחיר.

קבלת החזר

 • לקבלת החזר יש להגיש לקופת החולים את המסמכים האלה:
  • מכתב סיכום חתום בחתימת רופא, הכולל פירוט הטיפולים, עלות ותאריך של כל טיפול.
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות.
שימו לב
מחיר הטיפול עשוי להשתנות בהתאם לגורם המטפל הנבחר: מרפאות שיניים של קופת החולים, מרפאה פרטית או בית חולים. לפרטים יש לבחון את תעריפון קופת החולים המבטחת

חשוב לדעת

 • טיפולי השיניים ינתנו במרפאות הקופה או אצל רופאים בהסדר עם הקופה. טיפול במסגרת אחרת דורש אישור מוקדם של הקופה כדי לקבל החזר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים