נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעת ראש או פגיעה נפשית עשויים לקבל מימון למעון או לצהרון לילדיהם
המימון ניתן עבור ילדים שטרם הגיעו לגיל 6 או לא סיימו עדיין גן חובה


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעת ראש או פגיעה נפשית עשויים לקבל סיוע במימון מעון או צהרון לילדיהם.

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל החזרים כספיים עד לסכום של 3,036 ₪ בחודש (ולא יותר מהסכום ששולם בפועל).
 • נדרשת השתתפות עצמית בסך 386 ₪ בחודש.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על אחד מאלה:
  • הוכרו להם לפחות 20% נכות שמתוכם לפחות 10% על פגיעת נפש או פגיעת ראש.
  • הוכרו להם לפחות 10% נכות על פגיעת נפש או פגיעת ראש לפני 1996.
  • הוכרו להם לפחות 10% נכות על פגיעות אחרות לפני 1996 ולאחר מכן הוכרו להם לפחות 10% נוספים על פגיעת נפש או פגיעת ראש.
 • הזכאות מותנית בכך שפסיכיאטר, פסיכולוג, או עובד שיקום, קבע כי יש צורך שהילד ישהה במעון/צהרון במקום בבית בגלל מצבם הנפשי ותפקודם.
 • המימון ניתן עבור ילדים שטרם הגיעו לגיל 6, או לא סיימו עדיין גן חובה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים