נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בדרגה 20%-49% עשויים לקבל תגמול מיוחד (תג"מ 6) אם לא ניתן לשקם אותם בתחום התעסוקתי
התגמול המיוחד משולם במקום התגמול החודשי הבסיסי
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

מי שאין להם הכנסה מספקת למחייה בגלל נכות שהוכרה מפגיעת איבה עשויים לקבל תשלומים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

זכאות אחרי גיל פרישה

  • מי שהגישו את התביעה הראשונה להכרה בנכות לפני שהגיעו לגיל פרישה והוכרו אחרי גיל פרישה יהיו זכאים לתג"מ 6 אם לא עבדו ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה להכרה (ובהתאם לשאר תנאי הזכאות).
  • מקבלי תג"מ 6 שהוכרה להם נכות בשיעור20%-49% לפני גיל פרישה ודרגת נכותם הועלתה ל-50% לפחות אחרי שהגיעו לגיל פרישה, עשויים להיות זכאים לתגמול נצרך במקום תג"מ 6.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי התגמול

סכומי התגמול (נכון ל-2024)
מצב משפחתי של מקבלי התגמול סכום התגמול
רווקים/אלמנים/גרושים ללא ילדים מתחת לגיל 21 8,003 ₪
נשואים ללא ילדים מתחת לגיל 21 8,602 ₪
הורים לילדים עד גיל 21 10,381 ₪

ניכויים מסכום התגמול

  • למי שהכנסותיהם מעבודה או מעסק עולות על 5,880.02 ₪ (שכר המינימום) תקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על 5,880.02 ₪.
  • חשוב לשים לב: בתקופה שבין 01.02.2022 ל-01.08.2023 לא קוזזו סכומים מהכנסות שעולות על שכר המינימום.
דוגמה
  • מקבל תגמול מיוחד משתכר 7,880.02 ₪ בחודש.
  • הכנסותיו מהעבודה עולות ב-2,000 על 5,880.02 ולכן מסכום התגמול ינוכו לו 1,000 ₪ (מחצית מ-2,000).

הטבות נוספות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים