נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בשיעור 50% לפחות ואין להם הכנסה מספקת עשויים לקבל תגמול נצרך (במקום התגמול הבסיסי)
מקבלי תגמול נצרך זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שאין להם הכנסה מספקת למחייה בגלל נכותם המוכרת ונתוניהם האישיים (גיל, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') עשויים להיות זכאים לתשלומים מיוחדים.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות, והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות.
  2. גילם בין 18 לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  3. לא ניתן לשקם אותם בתחום התעסוקתי.
  4. הכנסותיהם מעבודה או מעסק לא עולות על 12,536 ₪ נכון ל-2024.

זכאות אחרי גיל פרישה

 • מי שהגישו את התביעה הראשונה להכרה בנכות לפני שהגיעו לגיל פרישה והוכרו אחרי גיל פרישה יהיו זכאים לקבל תגמול נצרך אם לא עבדו ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה להכרה (ובהתאם לשאר תנאי הזכאות).

תהליך מימוש הזכות

שיעורי התגמול

סכום התגמול בהתאם למצב המשפחתי
מצב משפחתי סכום התגמול (נכון ל-2024)
ללא ילדים מתחת לגיל 21 10,628.60 ₪
עם ילדים עד גיל 21 11,794.82 ₪

תוספת לתגמול

 • מי שנקבעה להם נכות בדרגה 60% ומעלה יקבלו תוספת לסכומי התגמול שצוינו, שתחושב בהתאם לאחוזי הנכות:
שיעורי התוספת לתגמול
אחוזי הנכות שיעור התוספת
60%-69% אחוז הנכות שנקבעה כפול 275.51 ₪
70%-79% אחוז הנכות שנקבעה כפול 551.01 ₪
80%-89% אחוז הנכות שנקבעה כפול 826.52 ₪
90%-100% אחוז הנכות שנקבעה כפול 1,102.03 ₪
100+ (מיוחדת) 3,085.68 ₪
דוגמה
 • הורים לילד עד גיל 21 שנקבעו להם 70% נכות יקבלו תגמול בסך 11,794.82 ₪ + תוספת של 0.7 כפול 551.01 ₪ (385.71 ₪)
 • סכום התגמול שיקבלו כולל התוספת: 12,180.53 ₪


ניכויים מסכום התגמול

 • למי שהכנסותיהם מעבודה או מעסק עולות על 5,880.02 ₪ (שכר המינימום) תקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על 5,880.02 ₪.
דוגמה
 • מקבל התגמול משתכר 7,880.02 ₪ בחודש.
 • הכנסותיו מהעבודה עולות ב-2,000 על 5,880.02 ולכן מסכום התגמול ינוכו לו 1,000 ₪ (מחצית מ-2,000).

הטבות נוספות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים