הקדמה:

נפגע פעולת איבה שהוא נכה בדרגת נכות של לפחות 50% עשוי להיות זכאי לתגמול נצרך
נכה המקבל תגמול נצרך אינו זכאי לקבל תוספת תגמול לנכה מבוגר
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 1. הוא נכה שדרגת נכותו הזמנית או הקבועה אינה פחותה מ-50% והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות;
 2. גילו בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה אך אינו עולה על 67 שנה;
 3. הוא אינו מסוגל להשתכר למחייתו בשל נכותו המוכרת עקב פגיעת האיבה;
 4. הכנסותיו מכל מקור שהוא אינן עולות על סכום "הכנסה כדי מחייה";
 5. ועדה מיוחדת קבעה כי בסמוך לפגיעתו לא ניתן היה לשקמו.

תהליך מימוש הזכות

 • נכה המבקש לקבל תגמול נצרך ימלא טופס תביעה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. אישורים על הכנסה ממשכורת או מקצבה משלושת החודשים האחרונים (3 תלושי שכר אחרונים);
 2. במקרה של עצמאי או בעל עסק יש לצרף אישור פקיד שומה על הכנסות;.
 3. מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה.


שיעורי התגמול (נכון ל-01.01.2019)

דרגת הנכות שיעור התגמול לנכה ללא ילדים שיעור התגמול לנכה עם ילדים
50% - 59% 9,073.65 ש"ח 10,070.60 ש"ח
60% - 100% 10,014.90 ש"ח 11,011.90 ש"ח
מעל 100% 11,709.20 ש"ח 12,706.20 ש"ח

חשוב לדעת

 • הזכאות לקבלת תגמול נצרך נקבעת על סמך עמידה בקריטריונים מוגדרים ומותנית בשיתוף פעולה במסגרת תהליך השיקום.
 • הזכאות לתגמול הינה מיום הגשת התביעה.* נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיים מתגמול נצרך, זכאי להשתתפות בטיפולי שיניים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לנפגע פעולת איבה המתקיים מתגמול מיוחד.
 • נכה המקבל תגמול נצרך אינו זכאי לקבל תוספת תגמול לנכה מבוגר (תוספת המתווספת לתגמול הנכות החודשי הקבוע, וניתנת לנכים מעל גיל 55).


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים