הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות עשויים להיות זכאים לתגמול נצרך (במקום התגמול הבסיסי)
מקבלי תגמול נצרך זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים שעקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה העונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות, והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות.
  2. גילם בעת הגשת התביעה הראשונה היה בין 18 לגיל פרישה.
  3. הכנסותיהם מכל מקור שהוא (לא כולל תגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה) אינן עולות על 4,938 ש"ח, נכון ל-2022.
  4. בסמוך לפגיעתם נקבע כי לא ניתן לשקמם, וכי אין סיכוי סביר שיהיה ניתן לשקמם בעתיד, בגלל נכותם המוכרת.

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
הסכומים הם לפי אתר ארגון נכי צה"ל
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:43, 14 בספטמבר 2021 (IST)

שיעורי התגמול (נכון לאוקטובר 2019)

 • שיעורי התגמול נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות ולסטטוס המשפחתי.
דרגת הנכות שיעור התגמול לנכה ללא ילדים שיעור התגמול לנכה עם ילדים
50% - 59% 9,526.41 ש"ח 10,573.72 ש"ח
60% - 100% 10,513.96 ש"ח 11,561.27 ש"ח
מעל 100% 12,291.55 ש"ח 13,338.86 ש"ח

ניכויים מסכום התגמול

 • מסכום התגמול תנוכה כל הכנסה מקצבה, גמלה או מקור אחר, מלבד לתשלומים הבאים:
 • על כל הכנסה נוספת שמקורה מעבודה של נפגע/ת האיבה ינוכה מהתגמול הסכום העולה על 2,469 ש"ח, נכון ל-2022.

הטבות נוספות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים