הקדמה:

נפגע פעולת איבה שהוא נכה בדרגת נכות של לפחות 50% עשוי להיות זכאי לתגמול נצרך
נכה המקבל תגמול נצרך אינו זכאי לקבל תוספת תגמול לנכה מבוגר
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

  1. הוא נכה שדרגת נכותו הזמנית או הקבועה אינה פחותה מ-50% והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות;
  2. גילו בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה אך אינו עולה על 67 שנה;
  3. הוא אינו מסוגל להשתכר למחייתו בשל נכותו המוכרת עקב פגיעת האיבה;
  4. הכנסותיו מכל מקור שהוא אינן עולות על סכום "הכנסה כדי מחייה";
  5. ועדה מיוחדת קבעה כי בסמוך לפגיעתו לא ניתן היה לשקמו.

תהליך מימוש הזכות

  • נכה המבקש לקבל תגמול נצרך ימלא טופס תביעה.
  • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. אישורים על הכנסה ממשכורת או מקצבה משלושת החודשים האחרונים (3 תלושי שכר אחרונים);
  2. במקרה של עצמאי או בעל עסק יש לצרף אישור פקיד שומה על הכנסות;.
  3. מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה.
הערת עריכה
הסכומים הם לפי אתר אגף שיקם נכים (תגמולים- סכומים)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 16:27, 31 בינואר 2021 (IST)

שיעורי התגמול (נכון ל-01.01.2019)

דרגת הנכות שיעור התגמול לנכה ללא ילדים שיעור התגמול לנכה עם ילדים
50% - 59% 9,073.65 ש"ח 10,070.60 ש"ח
60% - 100% 10,014.90 ש"ח 11,011.90 ש"ח
מעל 100% 11,709.20 ש"ח 12,706.20 ש"ח

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים