נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בשיעור 50% לפחות ואין להם הכנסה מספקת עשויים לקבל תגמול נצרך (במקום התגמול הבסיסי)
מקבלי תגמול נצרך זכאים להשתתפות בטיפולי שיניים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה שאין להם הכנסה מספקת למחייה בגלל נכותם המוכרת ונתוניהם האישיים (גיל, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') עשויים להיות זכאים לתשלומים מיוחדים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שיעורי התגמול (נכון לנובמבר 2021)

  • שיעורי התגמול נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות ולמצב המשפחתי.
דרגת הנכות שיעור התגמול לנכה ללא ילדים שיעור התגמול לנכה עם ילדים
50% - 59% 9,997.47 ₪ 11,099.67 ₪
60% - 100% 11,034.17 ₪ 12,136.36 ₪
מעל 100% 12,900.22 ₪ 14,002.41 ₪

ניכויים מסכום התגמול

  • למי שהכנסותיהם מעבודה או מעסק עולות על 5,571.75 ₪ (שכר המינימום) תקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על 5,571.75 ₪.
דוגמה
  • מקבלת תגמול נצרך משתכרת 7,571.75 ₪ בחודש.
  • הכנסותיה מהעבודה עולות ב-2,000 על 5,571.75 ולכן מסכום התגמול ינוכו לה 1,000 ₪ (מחצית מ-2,000).

הטבות נוספות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים