הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים, של מי שנספה בפעולת איבה שאינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות, זכאים למימון מלא של הוצאות נסיעה במונית ובאמבולנס לצורך טיפול רפואי
המימון יינתן רק למי שלא קיבל בשנים האחרונות סיוע ברכישת רכב אישי
מימון הוצאות הנסיעה יינתן בעד עשר נסיעות בחודש לכל היותר (5 נסיעות הלוך ו-5 חזור)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה שאינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות, זכאים למימון מלא של הוצאות נסיעה במונית ובאמבולנס לצורך טיפול רפואי בלבד (בבית חולים או מרפאת מומחים הקרובה למקום המגורים).

מי זכאי?

 • אלמן או אלמנה של מי שנספה בפעולת איבה, העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם אינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות;
  2. הם לא קיבלו סיוע מהמוסד לביטוח לאומי לרכישת רכב אישי בארבע השנים האחרונות.
 • הורים של מי שנספה בפעולת איבה, העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם אינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות;
  2. הם לא קיבלו סיוע מהמוסד לביטוח לאומי לרכישת רכב אישי בחמש השנים האחרונות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לאומי הקרוב למקום המגורים.

שיעור המימון

 • מימון הוצאות הנסיעה יינתן בעד עשר נסיעות בחודש לכל היותר (5 נסיעות הלוך ו-5 חזור).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים