מטופלים במצבים רפואיים מסוימים זכאים למימון הוצאות נסיעתם לטיפולים מקופות החולים
עבור נסיעה בתחבורה הציבורית ניתן מימון מלא ועבור נסיעה באמבולנס או במונית ניתן מימון בגובה 50% מעלות הנסיעה. מי שהוסע באמבולנס של מד"א ואושפז זכאי למימון מלא
עבור נסיעה ברכב פרטי ניתן החזר בהתאם לעלות תחבורה ציבורית, או לפי חישוב מרחק בקילומטרים - בהתאם לכללי קופת החולים המבטחת
למידע רשמי ראו אתר "כל הבריאות"


קופות החולים משתתפות במימון הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפול רפואי לחולי סרטן, מטופלים בהנשמה ביתית וחולי דיאליזה. בחלק מקופות החולים זכאים למימון גם מושתלי מח עצם.

שיעורי ההחזר מקופות החולים

 • מי שהגיעו בתחבורה ציבורית - החזר כספי מלא ניתן עבור הוצאות הנסיעה מביתם של המטופלים לבית החולים ובחזרה, בהתאם לתעריפי התחבורה הציבורית.
 • מטופלים שהוסעו במונית - זכאים להחזר של 50% מההוצאה.
 • מי שהגיעו ברכב פרטי -
  • למבוטחי "מכבי" ניתן החזר עבור נסיעה ברכב פרטי לפי קילומטרים הלוך-חזור, בהתאם לחישוב הבא: מספר הטיפולים כפול מחיר ליטר דלק אוקטן 95 כולל דמי השירות בתחנת הדלק כפול מספר הקילומטרים, בחלוקה ל-10. לפרטים נוספים ראו באתר "מכבי".
  • למבוטחי "לאומית" ניתן החזר בשווי של 1 ליטר דלק על כל 10 ק"מ.
  • למבוטחי "מאוחדת" ניתן החזר על נסיעה ברכב פרטי עבור מטופלים עד גיל 5 או מעל גיל 75.
  • מבוטחי "כללית" יקבלו החזר לפי תעריפי התחבורה הציבורית. לפרטים נוספים לחולים אונקולוגיים ראו באתר "כללית", ולחולי דיאליזה ראו באתר "כללית".
 • מטופלים שהוסעו באמבולנס -
  • מטופלים שלא אושפזו עם הגעתם לבית החולים - זכאים להחזר של 50% מההוצאה (לעתים ההחזר מתבצע רק אם ההסעה התבצעה באמצעות חברת אמבולנסים מסוימת שעימה יש לקופת החולים הסכם).
  • מטופלים שאושפזו בבית החולים אחרי שהוסעו באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ של מד"א זכאים למימון מלא.
 • מטופלים בהנשמה ביתית שזקוקים לטיפולים או בדיקות שלא ניתן לקבל בבית - זכאים להסעה ברכב מותאם באחריות ובמימון מלא של קופת החולים.
טיפ
מי שמיצו את זכאותם למימון מטעם קופת החולים עשויים לקבל סיוע נוסף מטעם הרשות המקומית, למשל השתתפות בהחזר הוצאות הנסיעה מעבר לסכום שמשלמת קופת החולים. הסיוע ניתן למטופלי כימותרפיה ודיאליזה ובמקרים מיוחדים לחולים במחלות קשות אחרות. מומלץ לפנות למחלקה לשירותים חברתיים לצורך בדיקת הזכאות.

מי זכאי?

 • חולים אונקולוגים שנוסעים לטיפולים בבית-חולים (טיפולי כימותרפיה והקרנות).
 • חולים באי ספיקת כליות כרונית שנוסעים לטיפולי דיאליזה במכון שבהסכם.
 • מטופלים בהנשמה ביתית שזקוקים לטיפולים או בדיקות שלא ניתן לקבל בבית.
 • מושתלי מח עצם:
  • מבוטחי "מכבי" זכאים להחזר על נסיעות לטיפולים שקשורים להשתלה במשך 3 חודשים מההשתלה.
  • מבוטחי "כללית" (כולל ילדים עד גיל 5 שפטורים מתשלום בתחבורה הציבורית) זכאים להחזר על נסיעות לטיפולים שקשורים להשתלה במשך 6 חודשים מההשתלה. שיעור ההחזר הוא 100% ועל פי תעריף התחבורה הציבורית. למושתלים שפיתחו GVHD (מחלת השתל כנגד המאכסן) הזכאות עשויה להימשך 6 חודשים נוספים.

תהליך מימוש הזכות

 • למטופלים בהנשמה ביתית שזקוקים לטיפול או בדיקה שלא ניתן לקבל בבית, קופת החולים תדאג מראש לביצוע ומימון ההסעה ברכב מותאם (אין צורך לפנות לקבלת החזר).
 • למטופלים שזכאים להחזר נסיעות:
  • יש להגיש לקופת החולים אישור מבית החולים או מהמכון על קבלת הטיפולים בתאריכים הספציפיים.
  • מומלץ לברר עם קופת החולים המבטחת באילו מקרים יש להגיש גם אישורים על הוצאות הנסיעה.

החזר כספי מטעם הרשות המקומית

החזר עבור מלווה של המטופל

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות