הקדמה:

חולים אונקולוגיים וחולים באי ספיקת כליות כרונית, ובמקרים מסוימים גם מלוויהם, זכאים למימון הוצאות נסיעתם לטיפולים מקופות החולים (מושתלי מח עצם המבוטחים ב"מכבי" זכאים אף הם למימון)
עבור נסיעה בתחבורה הציבורית ניתן מימון מלא ועבור נסיעה באמבולנס או במונית ניתן מימון בגובה 50% מעלות הנסיעה. מי שהוסע באמבולנס של מד"א ואושפז זכאי למימון מלא
עבור נסיעה ברכב פרטי ניתן החזר בהתאם לעלות תחבורה ציבורית, או לפי חישוב מרחק בקילומטרים - בהתאם לכללי קופת החולים המבטחת
ראו דמי נסיעות והסעות באתר "כל הבריאות" והשתתפות במימון נסיעות והסעות באתר משרד הבריאות


קופות החולים משתתפות במימון הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפול רפואי לחולי סרטן וחולי דיאליזה (ב"מכבי" זכאים למימון גם מושתלי מח עצם).

 • שיעורי ההחזר מקופות החולים:
  • החזר כספי מלא ניתן עבור הוצאות הנסיעה מביתו של המטופל לבית החולים ובחזרה, בהתאם לתעריפי התחבורה הציבורית.
  • מטופל שהוסע באמבולנס או במונית זכאי להחזר בשיעור של 50% מההוצאה (לעתים ההחזר מתבצע רק אם ההסעה התבצעה באמצעות חברת אמבולנסים מסוימת שעימה יש לקופת החולים הסכם).
  • מטופל שאושפז בבית החולים לאחר שהוסע באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ של מד"א, זכאי למימון מלא.
טיפ
חולי סרטן ודיאליזה שקיבלו מקופת החולים סיוע במימון החזרי הנסיעות לטיפולים, יכולים לבקש החזר על יתרת הסכום מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית. ההחזר יינתן בכפוף לתקציב של הרשות המקומית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מטופל המבקש לקבל החזר נסיעות יפנה לקופת החולים שבה הוא מבוטח ויציג את המסמכים הבאים:
  • אישור מבית החולים או מהמכון באשר לקבלת הטיפולים. יש להקפיד שתאריך הטיפול מופיע על המסמך המאשר את קבלת הטיפול.
  • קבלות עבור הנסיעה (בהתאם לאמצעי התחבורה שבו נסע לשם קבלת הטיפול: אוטובוס, מונית או אמבולנס, או קבלות בגין רכישת דלק).
 • מטופל הנוסע ברכבו הפרטי לקבלת טיפולים, יתעדכן בקופת החולים שבה הוא מבוטח לגבי אופן קבלת ההחזר וגובה ההחזר.
 • על-מנת לקבל החזר עבור יתרת הסכום מהמחלקה לשירותים חברתיים (מותנה בתקציב הקיים במחלקה), יש להציג אישורי הכנסה עדכניים, העתקי קבלות, פירוט תאריכי התורים בבית החולים ופירוט מקופת החולים על גובה ההחזר שניתן. לאיתור המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים.

החזר עבור נסיעה ברכב פרטי

 • למבוטחי "מכבי" ניתן החזר עבור נסיעה ברכב פרטי לפי קילומטרים הלוך-חזור, בהתאם לחישוב הבא: מספר הטיפולים כפול מחיר ליטר דלק אוקטן 95 כולל דמי השירות בתחנת הדלק כפול מספר הקילומטרים, בחלוקה ל- 10. לפרטים נוספים ראו באתר "מכבי".
 • מבוטחי שאר קופות החולים הנוסעים ברכבם הפרטי לטיפול בבית החולים יקבלו החזר כספי של הוצאות הנסיעה מביתם לבית החולים ובחזרה, בגובה דמי התחבורה הציבורית.

החזר עבור מלווה של המטופל

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות