בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה שהם בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למימון עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה שהם בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למימון של עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה שהם:
    • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
    • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.
  • הזכאות מותנית בכך שניתנה המלצה מטעם מכון לשיקום ראייה ירודה של משרד הרווחה לגבי הצורך בעדשה.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים