הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שקיבלו רישיון לשימוש בקנביס רפואי בשל הנכות שהוכרה להם זכאים להחזרים על הוצאות שהיו להם ברכישת הקנביס
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שניתן להם רישיון לשימוש בקנביס רפואי בשל הנכות שהוכרה להם זכאים להחזרים כספיים על הוצאותיהם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

החזרים על רכישת קנביס רפואי

  • ההחזרים יינתנו לזכאים לאחר שיציגו אישור על אספקת הקנביס ועל התשלום, בהתאם לסוגים ולמינונים המופיעים ברישיון שניתן להם.
  • מכשירים נלווים לגלגול סיגריות, ניירות גלגול, פילטרים וכדומה, כלולים בתשלום ההחזר עבור הקנביס.
  • מי שהקנביס סופק לביתם זכאים לקבל החזר עבור ההובלה עד לגובה של 100 ש"ח, בהצגת קבלות.
  • מי שנסעו לרכוש את הקנביס בבית מרקחת, זכאים לקבל החזר עבור הנסיעה, בהתאם לכללי ההחזר שניתן עבור נסיעות לטיפול רפואי.

מימון מכשיר אידוי קנביס

  • כדי לקבל מימון למכשיר אידוי יש להגיש המלצה רפואית המפרטת את הסיבה לשימוש באידוי במקום העישון.
  • ניתן לקבל מימון עבור מכשיר אידוי אחד בלבד, נייח או נייד.
  • מי שאושרה להם הזכאות ירכשו את המכשיר ויקבלו החזר כספי בהגשת החשבונית, עד לסכום המקסימלי שנקבע לכך (1,999 ש"ח, נכון ל-2021).
  • החלפת המכשיר בשל בלאי תאושר רק אם חלפו לפחות 3 שנים מרכישת המכשיר הקודם.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים