נפגעי פעולת איבה שקיבלו רישיון לשימוש בקנביס רפואי בשל הנכות שהוכרה להם זכאים למימון הקנביס והציוד הנלווה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שקיבלו רישיון לשימוש בקנביס רפואי בשל הנכות שהוכרה להם זכאים למימון הוצאותיהם על הקנביס והציוד הנלווה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

אספקת קנביס בדיוור ישיר

 • מי שמעוניינים לקבל את הקנביס (והציוד הנלווה) בדיוור ישיר יציינו זאת בעת הפנייה לסניף המטפל.
 • ניתן גם לשלוח לסניף בקשה מקוונת להתחייבות.
 • המוסד לביטוח לאומי יעביר התחייבות לבית המרקחת שנמצא איתו בהסדר - בית המרקחת ״שור טבצ׳ניק״.
 • בית המרקחת ייצור קשר עם הזכאים ויתאם את אספקת הקנביס לביתם.
 • מי שמקבלים מרשם מדי חודש צריכים לשלוח את המרשם ישירות לבית המרקחת בדוא"ל: (אין צורך לשלוח אותם לסניף).
 • מוצרים נלווים כגון ניירות גלגול ופילטרים יסופקו גם הם על ידי בית המרקחת.

החזרים על רכישת קנביס רפואי

 • ההחזרים יינתנו לזכאים לאחר שיציגו אישורים על אספקת הקנביס ועל התשלום, בהתאם לסוגים ולמינונים שמופיעים ברישיונם.
 • מכשירים נלווים לגלגול סיגריות, ניירות גלגול, פילטרים וכדומה, כלולים בתשלום ההחזר עבור הקנביס.
 • מי שהקנביס סופק לביתם זכאים לקבל החזר עבור ההובלה עד לגובה של 100 ₪, בהצגת קבלות.
 • מי שנסעו לרכוש את הקנביס בבית מרקחת, זכאים לקבל החזר עבור הנסיעה, בהתאם לכללי ההחזר שניתן עבור נסיעות לטיפול רפואי.

מימון מכשיר אידוי קנביס

 • כדי לקבל מימון למכשיר אידוי יש להגיש המלצה רפואית המפרטת את הסיבה לשימוש באידוי במקום העישון.
 • ניתן לקבל מימון עבור מכשיר אידוי אחד בלבד, נייח או נייד.
 • מי שאושרה להם הזכאות ירכשו את המכשיר ויקבלו החזר כספי בהגשת החשבונית, עד לסכום המקסימלי שנקבע לכך (1,999 ₪, נכון ל-2021).
 • החלפת המכשיר בשל בלאי תאושר רק אם חלפו לפחות 3 שנים מרכישת המכשיר הקודם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים