קנביס מוגדר כסם מסוכן ואסור לשימוש
עם זאת, מטופלים שסובלים ממצבים רפואיים מסוימים, יכולים לפנות לקבלת מרשם מרופא או לבקש רישיון לשימוש בקנביס
מטופלים שהגישו בקשה לרישיון ולא מרוצים מההחלטה, יכולים להגיש בקשה לדיון חוזר (ערר)
במקרים מסוימים שיפורטו בהמשך, מטופל עשוי להיות זכאי להשתתפות במימון הקנביס

מטופלים שחולים במחלות מסוימות או סובלים ממצבים רפואיים מסויימים עשויים להיות זכאים לקבלת מרשם מרופא או רישיון לשימוש בקנביס כדי להקל על מצבם.

שימו לב
משרד הבריאות מאריך באופן אוטומטי רישיונות לקנביס רפואי בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • למטופלים עם רישיון שתוקפו פג בין ה-16.09.2023 ועד ה-07.01.2024 יוארך תוקף הרישיון ב-3 חודשים ממועד פקיעת הרישיון ויישלח יחד עם 3 פקודות ניפוק (מרשמים) לדוא"ל של המטופלים.
 • למידע נוסף ראו אתר "כל הבריאות"

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
 • ניתן להגיש בקשה לשימוש בקנביס גם עבור מקרים חריגים, כלומר עבור מחלות ומצבים שאינם מופיעים ברשימת ההתוויות המוכרת.
 • הרישיון יכול להינתן רק לאחר שמוצו הטיפולים המקובלים האחרים.

למי ואיך פונים

 • על מנת לקבל מרשם לטיפול בקנביס על ידי רופא מומחה יש לפנות לקופת החולים בה מבוטח המטופל.
 • הפנייה לקבלת רישיון לשימוש בקנביס רפואי יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות:
  • פנייה לרופא מומחה בהתאם למצב הרפואי/המחלה ממנה סובלים כדי לקבל המלצה למרשם קנביס רפואי.
  • פנייה לרופא במסגרת הרפואה הציבורית שהוסמך על-ידי היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר) להנפיק את הרישיון.
  • פנייה לרופא (במסגרת הרפואה הציבורית או הפרטית) המומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנביס, כדי שיגיש בקשה מקוונת ליק"ר.

שלבי ההליך

קבלת מרשם על ידי רופא מומחה שעבר הכשרה מיוחדת

קבלת רישיון על-ידי רופא שהוסמך לכך

 • ניתן לפנות לאחד מהרופאים שהוסמכו והורשו על-ידי היק"ר להנפיק רישיונות לקנביס רפואי במסגרת הרפואה הציבורית. לרשימת הרופאים, ראו באתר משרד הבריאות.
 • אם הרופא המוסמך יחליט לאשר את הטיפול בקנביס הרפואי, הוא ינפיק את הרישיון במקום.
 • בנוסף, הרופא ינפיק "הוראות מסירה" לבית המרקחת ("מרשמים").
 • התשלום עבור הנפקת הרישיון באמצעות רופאים שהוסמכו לכך יהיה 360 ₪.
  • תשלום זה הוא תשלום שנתי מיום הביקור אצל הרופא (כלומר התשלום ייגבה אחת לשנה, גם אם הרישיון יחודש מספר פעמים במהלך אותה שנה).
  • למידע נוסף ראו הודעת ועדת הכספים מיום 30.07.2019.
 • מטופלים אונקולוגים יכולים לקבל את הרישיון במחלקות אונקולוגיות של בתי חולים שהשירות ניתן בהם.

הגשת בקשה מקוונת ליק"ר על ידי רופא מומחה

 • ניתן לפנות (במסגרת הרפואה הציבורית או הפרטית) לרופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנביס רפואי.
 • אם הרופא יחליט להמליץ על הטיפול בקנביס רפואי, הוא ימלא ויגיש בקשה מקוונת (דרך מערכת ההזדהות הלאומית).
 • לבקשה המקוונת יש לצרף את המסמכים המפורטים בהנחיות לרופא (כגון סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה ודו"ח ניפוק תרופות מקופת החולים).
 • אם יידרשו מסמכים נוספים, המטופל יוכל להוסיף אותם ישירות למערכת באמצעות קישור שיישלח אליו במסרון לטלפון הנייד (למספר הטלפון שנרשם בטופס הבקשה). בנוסף, המטופל יוכל לבצע באמצעות הקישור פעולות שונות במערכת, כגון עדכון שמות של מיופי כוח, שינוי כתובת ועוד.
 • לאחר שכל המסמכים הנדרשים יתקבלו ביק"ר, הבקשה תיבחן ותינתן ההחלטה לגביה.
 • התשובה (והרישיון, אם הוחלט לאשר את הבקשה) יישלחו ישירות אל המטופל ואל הרופא המטפל, בהתאם לכתובות הדוא"ל שנרשמו בטופס הבקשה.

אישור הבקשה וקבלת הקנביס הרפואי

 • האישור ניתן לתקופה שעשויה להשתנות ממחלה למחלה ומחולה לחולה.
 • לאחר הנפקת הרישיון, המטופל יוכל לרכוש את הקנביס הרפואי באחד מבתי המרקחת המורשים לכך.
 • חולים אונקולוגיים, ילדים, או מטופלים עם אוטיזם שניתן להם בעבר רישיון לרכישת קנביס מהספקים המורשים רשאים להמשיך ולרכוש את הקנביס מהספקים עד ל-30.06.2020, או לפנות ליק"ר בבקשה לחידוש הרישיון והסבה לרכישה בבתי מרקחת. לאחר חידוש הרישיון הרכישה תתבצע בבתי המרקחת המורשים. למידע נוסף ראו בהוראות המנהל מאוגוסט 2019.

חידוש רישיון

 • 45 ימי עבודה לפחות לפני פקיעת תוקף הרישיון הקיים, יש להגיש בקשה לחידוש הרישיון לשימוש בקנביס.
 • את הבקשה יגיש רופא בתחום המחלה שבגינה הומלץ הטיפול.

השתתפות בהוצאות על רכישת קנביס רפואי

 • אספקת הקנביס כרוכה בתשלום על פי תעריף שקובע משרד הבריאות ומתעדכן מעת לעת.
 • אוכלוסיות מסוימות, כגון נכי משרד הביטחון, עשויות להיות זכאיות להשתתפות בהוצאות על רכישת קנביס רפואי.
 • נפגעי תאונות עבודה שאושר להם שימוש בקנביס רפואי בשל הפגיעה (כולל שימוש במאייד), זכאים להחזר מלא על התשלום עבור הקנביס ואביזרי העזר. למידע נוסף ראו טיפול רפואי לנפגע עבודה.
 • נפגעי פעולות איבה שניתן להם רישיון לשימוש בקנביס רפואי בשל הנכות שהוכרה להם זכאים להחזרים כספיים על הוצאותיהם. למידע נוסף ראו מימון קנביס רפואי לנפגעי פעולות איבה.
 • מומלץ גם למי שאינם משתייכים לאחת מקבוצות האוכלוסייה הללו לפנות אל קופת החולים שבה הם מבוטחים, כדי לבדוק אם הקופה משתתפת באופן כלשהו במימון הוצאות רכישת הקנביס.

בקשה לדיון חוזר (ערר)

 • אם הוחלט לדחות את מתן הרישיון, המטופל יכול להגיש בקשה לדיון חוזר באמצעות הרופא המטפל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה לדיון חוזר / ערר על החלטת "מנהל", ויצורפו אליה:
  • מידע רפואי מפורט על מצבו העדכני של המטופל.
  • דו"ח ניפוק תרופות שנתי עדכני, שניתן מבית המרקחת או מקופת החולים.
 • ניתן להגיש את הבקשה בדרכים הבאות:
  • בדוא"ל:
  • בפקס: 02-6474810
  • בדואר רגיל, לכתובת: היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים ת"ד 1176, מיקוד 9101002.
 • לאחר שהבקשה תיבחן, יישלחו לרופא ולמטופל מכתבים המפרטים את החלטת הצוות הרפואי.
 • אם הבקשה תאושר, יונפק למטופל רישיון להחזקה ולשימוש בקנביס רפואי ויישלח לו ישירות בדוא"ל, עם העתק לרופא המטפל.
 • למידע נוסף ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

חשוב לדעת

 • אבחון מטופל כסובל מאחת המחלות הקבועות בנוהל משרד הבריאות כשלעצמו אינו מזכה באופן אוטומטי בזכות להגיש בקשה לצריכת קנביס, ועל המטופל לענות על תנאים נוספים המפורטים בנוהל.
  • ככלל, לא תאושר בקשה של מטופל שפנה לראשונה למרפאת כאב כלשהי, רק לצורך הגשת בקשה לאישור שימוש בקנביס.
  • כמו כן, מי שטופל במרפאת כאב פחות משנה לא יוכל להגיש בקשה לצריכת קנביס למעט במקרים חריגים שבהם הבקשה נתמכת על-ידי מנהל המרפאה וכוללת נימוק מפורט של מנהל המרפאה לצורך באישור החריג.
  • למידע מפורט על התנאים שבהם נדרש כל מטופל לעמוד בהתאם לסוג המחלה שממנה הוא סובל ראו סעיף 4.2 לנוהל של משרד הבריאות.
 • מטופלים יכולים לפנות בבירורים ושאלות למוקד היק"ר באמצעות:
אזהרה
השימוש בקנביס עשוי להשפיע על יכולתו של המטופל לנהוג.
במקרים אלה הרופא המטפל עשוי להודיע כי המטופל אינו כשיר לנהיגה ולדווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המוסמך להמליץ לרשות הרישוי לגבי כשירותו הרפואית של המטופל לנהוג.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים