הקדמה:

ככלל, קנביס הוא חומר המוגדר כסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים
חולים במחלות מסוימות עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בקנביס כדי להקל על מצבם
במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, עשוי מטופל להיות זכאי להשתתפות במימון הקנביס
למידע נוסף ראו היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות ומידע על קנביס רפואי באתר כל הבריאות

קנביס מוגדר כסם מסוכן ואסור בשימוש, אך חולים במחלות מסוימות עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בו כדי להקל על מצבם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רישיון לשימוש בקנביס יכול לקבל מי שסובל ממחלות שמופיעות ברשימת ההתוויות של משרד הבריאות (לרשימת המצבים המלאה שבהם ניתן לבקש רישיון לשימוש בקנביס ראו סעיף 3.2 בנוהל משרד הבריאות "רישיונות לשימוש בקנביס").
דוגמה
 • ניתן להגיש בקשה לשימוש בקנביס גם עבור מקרים חריגים, כלומר עבור מחלות ומצבים שאינם מופיעים ברשימת ההתוויות המוכרת.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לרופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מתבקש השימוש בקנביס.

שלבי ההליך

הליך בקשת רישיון

 • את הבקשה לקבלת רישיון לשימוש בקנביס יכול להגיש רק רופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנביס.
 • הרישיון יכול להינתן רק לאחר שמוצו הטיפולים המקובלים האחרים.
הערת עריכה
יש אבסורד שבמקרים מסויימים (ע"ע התכנית של קרן נויבך) מיצוי טיפולים משמעו אופיאטים!
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 14:27, 21 במאי 2017 (IDT)
 • בטופס הבקשה יציין הרופא את הספק שנבחר על ידי המטופל. קבלת הקנביס הרפואי תוכל להתבצע רק על ידי הספק שנבחר.
 • מתן הרישיון מותנה בביצוע מעקב רפואי מדי 3 חודשים בשנת הטיפול הראשונה, והחל משנת הטיפול השנייה - כל חצי שנה.
 • הרופא המטפל יכול לבקש להגדיל את המינון של הטיפול בקנביס.

אישור הבקשה וקבלת הקנביס הרפואי

 • אם הבקשה מאושרת, היא מועברת לאחד מהספקים המורשים בישראל למתן קנביס רפואי, והספק יוצר קשר עם המטופל.
 • קבלת הקנביס הרפואי מתבצעת אחת לחודש בהתאם למינון שנקבע, והיא כרוכה בתשלום חודשי קבוע.
 • האישור עשוי להיות לתקופה מוגבלת בזמן, שעשויה להשתנות ממחלה למחלה ומחולה לחולה.

חידוש רישיון

 • 45 ימי עבודה לפחות לפני פקיעת תוקף הרישיון הקיים, יש להגיש בקשה לחידוש הרישיון לשימוש בקנביס.
 • את הבקשה יגיש רופא בתחום המחלה שבגינה הומלץ השימוש.

השתתפות בהוצאות על רכישת קנביס רפואי

 • אספקת הקנביס כרוכה בתשלום על פי תעריף שקובע משרד הבריאות ומתעדכן מעת לעת.
 • אוכלוסיות מסוימות, כגון נפגעי תאונות עבודה ומבוטחי משרד הביטחון, עשויות להיות זכאיות להשתתפות בהוצאות על רכישת קנביס רפואי.
 • נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים להשתתפות בהוצאות על רכישת הקנביס מטעם המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו תרופות לנפגע פעולת איבה.
 • מומלץ גם למי שאינו משתייך לאחת מקבוצות האוכלוסייה הללו לפנות אל קופת החולים שבה הוא מבוטח, כדי לבדוק אם הקופה משתתפת באופן כלשהו במימון הוצאות רכישת הקנביס.

ערעור

 • אם הוחלט לדחות את מתן הרישיון, המטופל או הרופא המטפל יכולים לערער על ההחלטה.
 • הערעור יוגש בצירוף טופס ערר, ויכלול פירוט מהרופא המטפל של הנימוקים לערעור, ובצירוף תיעוד רפואי המגבה את הטענות.

חשוב לדעת

 • אבחון מטופל כסובל מאחת המחלות הקבועות בנוהל משרד הבריאות כשלעצמו אינו מזכה באופן אוטומטי בזכות להגיש בקשה לצריכת קנביס, ועל המטופל לעמוד בתנאים נוספים המפורטים בנוהל.
  • ככלל, לא תאושר בקשה של מטופל שפנה לראשונה למרפאת כאב כלשהי, רק לצורך הגשת בקשה לאישור שימוש בקנביס.
  • כמו כן, מי שטופל במרפאת כאב פחות משנה לא יוכל להגיש בקשה לצריכת קנביס למעט במקרים חריגים שבהם הבקשה נתמכת על-ידי מנהל המרפאה וכוללת נימוק מפורט של מנהל המרפאה לצורך באישור החריג.
  • למידע מפורט על התנאים שבהם נדרש כל מטופל לעמוד בהתאם לסוג המחלה שממנה הוא סובל ראו סעיף 3.2. לנוהל של משרד הבריאות.
אזהרה
השימוש בקנביס עשוי להשפיע על יכולתו של המטופל לנהוג.
במקרים אלה הרופא המטפל עשוי להודיע כי המטופל אינו כשיר לנהיגה ולדווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המוסמך להמליץ לרשות הרישוי לגבי כשירותו הרפואית של המטופל לנהוג.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים