הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי לקבל תרופות, שלהן הוא זקוק עקב פגיעתו
התרופות מסופקות באמצעות בית החולים שבו הוא מאושפז, או בקופת החולים שבה הוא חבר
הנפגע זכאי להחזר עבור רכישת תרופות הקשורות לפגיעה, שלא סופקו על ידי השירות הרפואי הציבורי, ושהנפגע רכש אותן באופן פרטי


נפגע פעולת איבה זכאי לקבל תרופות הנדרשות לו עקב הפגיעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • נפגע המאושפז בבית חולים יקבל את התרופות באמצעות בית החולים.
  • נפגע שאינו מאושפז יקבל את התרופות באמצעות קופת החולים, שבה הוא חבר.
  • אם הנפגע זקוק לתרופות שאינן מסופקות על ידי בית החולים או קופת החולים, הוא רשאי לרכוש אותן באופן פרטי ולקבל החזר על הרכישה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים