נפגעי פעולת איבה זכאים להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי
ההחזר יינתן אם הטיפול מבוצע בסמוך למקום המגורים במוסד רפואי ציבורי מוכר ולא במסגרת רפואה פרטית
יש להצטייד באישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן, ובחלק מהמקרים יש לצרף קבלות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה זכאים להחזר הוצאות על נסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי.

 • ההחזר יינתן רק כאשר הטיפול הרפואי נעשה בסמוך למקום המגורים, ועל ידי מוסד רפואי ציבורי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאה ציבורית), ולא רופא פרטי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, באמצעות טופס התחייבות לטיפול/החזר כספי לנפגעי פעולות איבה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. אישור בכתב מהגוף המטפל (קופת חולים, בית חולים וכו’), שבו יצוינו תאריך וסוג הטיפול שניתן.
  2. קבלות לפי הצורך:
   • נפגעים שנסעו בתחבורה הציבורית (אוטובוס, מונית שירות וכו’) יחתמו על הצהרה המפרטת את מסלול הנסיעה ומחירה (אין צורך לצרף כרטיסי נסיעה). ההחזר ייקבע לפי מחירי התחבורה הציבורית.
   • נפגעים שנסעו במונית מיוחדת או באמבולנס (לאחר שהרופא המטפל, באישור רופא המוסד לביטוח לאומי, קבע שמצבם אינו מאפשר נסיעה בתחבורה הציבורית), יצרפו קבלות על הוצאות הנסיעה.
   • נפגעים שנסע ברכבם הפרטי יקבלו החזר לפי ק"מ (על פי התעריף המשולם לעובדי מדינה).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים