בית המשפט אישר מינוי תומכת החלטות לאישה חולת אלצהיימר כחלופה למינוי אפוטרופוס
תומכת ההחלטות מסייעת לנתמכת לקבל החלטות, ואינה מקבלת החלטות במקומה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לענייני משפחה בחיפה
שם התיק:א"פ 43640-01-15
תאריך:8.4.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

בית המשפט לענייני משפחה אישר בקשתה של אישה חולת אלצהיימר למנות את אחת ממכרותיה כתומכת החלטות לצורך סיוע בניהול ענייניה הכספיים, ליווי ותמיכה בקבלת החלטות וזאת כחלופה למינוי אפוטרופוס.

הרקע העובדתי

 • האישה, אלמנה כבת 78, הסובלת מאלצהיימר, אשר בנה מתגורר בחו"ל, נעזרת בפעולותיה היומיומיות בחברה קרובה, המלווה אותה באופן צמוד מזה שנים.
 • אישורים רפואיים העידו כי האישה אינה מתמצאת בזמן ובמקום, אינה מסוגלת לדאוג לעצמה, זקוקה לעזרה בתפקודה היומיומי ולא יוצאת לבדה מהבית ללא ליווי של חברתה הקרובה מזה שנים.
 • מומחית בתחום הגריאטריה של מכבי שירותי בריאות, המליצה כי האישה תקבל ייעוץ בניהול כספיה, והעריכה כי בשלב זה אינה זקוקה למינוי אפוטרופוס.
 • עובדת סוציאלית מטעם המדור לזקן בעיריית חיפה התרשמה כי האישה סובלת אמנם מירידה קוגניטיבית, העלולה להשפיע על מסוגלותה לנהל את ענייניה הכספיים, אך אין היא מסכנת את עצמה.
 • האישה עצמה הביעה התנגדות למינוי אפוטרופוס עבורה והביעה את רצונה, כי חברתה, עליה היא סומכת, היא ורק היא תמשיך ללוות, לתמוך ולסייע בניהול ענייניה הכספיים, וזאת מתוך האמון הרב שהיא רוכשת לה כבר תקופה ארוכה ומזה כ- 16 שנה.
 • על כן הגישה האישה לבית המשפט בקשה למינוי חברתה כ"תומכת החלטות" עבורה לצורך סיוע בניהול ענייניה הכספיים, ליווי ותמיכה בקבלת החלטות וזאת כחלופה לאפוטרופסות.
 • היועץ המשפטי לממשלה ביקש מבית המשפט להימנע ממתן החלטה, מהטעם שהמצב בפועל לא ישתנה עם החלטת בית המשפט. האישה ממילא נעזרת בחברתה, ושירותי הרווחה אינם גורם מפקח על התומכת.
 • עורכי דינה של האישה טענו כי מינוי החברה כ"תומכת החלטות" עדיף על פני השארת המצב כמו שהוא, מכיוון שלאחר המינוי יש לתומכת אחריות ומחוייבות לסייע ולדווח אם מצבה של האישה (הנתמכת) יידרדר, והיא גם משתתפת בהדרכה וליווי מקצועי אחת לחודש - כל אלה בניגוד למצב הנוכחי שבו אין עליה כל אחריות או חובות בשל הסיוע שהיא מגישה.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט אישר את מינוי חברתה של האישה כתומכת החלטות, וציין כי:
  • אוכלוסיית הזקנים נתונה למינוי אפוטרופוס בקלות רבה, ללא הגבלה או פיקוח על טיב ואיכות הטיפול.
  • למודל של תומך ההחלטות יתרונות רבים, בכך שאינו שולל מהנתמכת את השליטה המלאה על חייה, והוא מעניק ביטחון ומחזק את תחושת העצמאות.
  • במודל תומך החלטות הליווי שניתן לנתמכת זוכה לפיקוח ובקרה באשר לאיכות הטיפול וטיב הטיפול וסיפוק צרכיה.
  • התומכת מתחייבת לדווח אם מצבה של הנתמכת הדרדר ומחויבת לקבל הדרכה אחת לחודש.
  • ניתן להפסיק את התמיכה בכל עת על ידי הודעה חד צדדית של הנתמכת.
  • בנסיבות אלו יש לאמץ וליישם את מודל תומך ההחלטות.

משמעות

 • ניתן למנות "תומך החלטות" לצורך סיוע ובאנשים בעלי לקות מנטאלית או ירידה קוגניטיבית כזו או אחרת, אשר כתוצאה מכך אינן מסוגלים לדאוג לעצמם לבד ולקבל החלטות שקולות או לבצע פעולות משפטיות, אך יחד עם זאת מצבם אינו מחייב מינוי אפוטרופוס.
 • תומך ההחלטות מקבל החלטות ביחד עם הנתמך, ולא במקומו, כך שהעצמאות של הנתמך נשמרת.
 • תומך החלטות עשוי להיות ממונה כחלופה למינוי אפוטרופוס.
 • הנתמך רשאי להודיע לתומך על ביטול התמיכה בכל רגע נתון ובאופן חד צדדי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.