מיצוי כושר ההשתכרות הנו תנאי לצורך זכאות לקבלת סיוע בדיור הציבורי
הקריטריונים למיצוי כושר ההשתכרות משתנים בהתאם להרכב המשפחה, מספר הנפשות, גובה ההשתכרות או דרגת נכות
למידע נוסף ראו ראו נוהל משרד הבינוי והשיכון
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.