בהליך התביעה לקצבת נכות נבחנת דרגת אי כושר לאחר שנקבעו אחוזי נכות רפואית בגובה הנדרש
דרגות אי הכושר האפשריות הן 60%, 65%, 74% ו-100%
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


דרגת אי כושר להשתכר (או לתפקד במשק בית אם מדובר ב"עקרת בית") מאפשרת, בהתאם לשיעוריה, את הזכאות לקצבת נכות כללית.

 • הדרגה נקבעת בתנאי שנקבעו אחוזי נכות רפואית בגובה הנדרש לעניין זה, על-ידי ועדה רפואית.
 • דרגות אי הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו-100% (דרגת אי-כושר בשיעור של 75% תיחשב כדרגת אי-כושר בשיעור של 100%).
 • כלל התהליך לקבלת הקצבה אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך. ראו בתרשים הבא, וגם בפירוט השלבים הצפויים בהמשך.
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קביעת דרגת אי כושר נעשית למי שנקבעו להם על-ידי הוועדה הרפואית אחוזי נכות רפואית בשיעורים הבאים:
  • נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, כאשר ישנם כמה ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות.
  • נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות- לעקרת בית.

שלבי ההליך

 • לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח/ת "נכה" ויקבע את דרגת אי הכושר, בהתייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי:
  • דרגת אי כושר השתכרות נקבעת לפי מידת השפעתו של הליקוי על כושרו של המבוטח לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (בהתאם ליכולותיו).
  • דרגת אי כושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק הבית. למידע נוסף ראו קצבת נכות לעקרת בית.
 • דרגות אי הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו-100%.
 • מי שנקבעו לו 75% ומעלה של דרגת אי כושר זכאי ל-100% קצבת נכות כללית.
 • דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל-74% מזכה בקצבת נכות חלקית בהתאם. לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מקצבה מלאה.
 • אובדן כושר בשיעור הנמוך מ-50% אינו מאפשר זכאות לקצבת נכות.
 • החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר והזכאות לקצבה נשלחת לביתו של התובע.

קביעת דרגת אי כושר זמנית

 • בתקופה שהמצב הרפואי או התפקודי של המבוטח אינו יציב, או שהטיפול בשיקומו המקצועי טרם הסתיים, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל.
דוגמה
חולי סרטן שנקבעת להם דרגת אי כושר זמנית לתקופה שבה הם עוברים טיפולים אונקולוגיים.
 • פרק הזמן של כל קביעה זמנית לא יעלה על שנתיים.
 • בתום פרק הזמן שנקבע, תיבחן מחדש דרגת אי הכושר בהתאם למצבו של המבוטח.

ערעור על קביעת דרגת אי הכושר

 • מי שנקבע כי לא איבד מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק בית, או שאיבד פחות מ-50% מכושרו, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער לוועדת העררים.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטה בעניין אי כושר.

ערעור על קביעה אחרת של פקיד התביעות

 • על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה בדרגת אי הכושר (כגון החלטתו לגבי תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, או הכנסותיו) - ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על החלטתו של פקיד התביעות, ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים ללא תלות בקריטריונים כלכליים.

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס (אם מונה לזכאי אפוטרופוס).
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה (לדוגמה: אם התביעה הוגשה ב-01.08.2020 ואושרה, לא תתאפשר זכאות לתשלומים רטרואקטיביים לפני ה-01.08.2019, גם אם הנכות המזכה בקצבה הייתה קיימת לפני כן).
 • אם נקבעה דרגת אי-כושר של 100% למשך 6 חודשים לפחות, הזכאות תתחיל מהיום ה-31 לקביעת הדרגה.
  • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם מהיום ה-91.
  • החל מ-01.01.2022, מי שזכאים ב-90 הימים הראשונים גם לגמלת ילד נכה או לקצבת שירותים מיוחדים יקבלו לתקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90 את התשלום הגבוה מבין 3 האפשרויות (גמלת ילד נכה/קצבת נכות+קצבת שירותים מיוחדים/קצבת נכות).
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
 • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) אם הדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסויימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. בדיקה מחדש של זכאות לקצבת נכות
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות