הקדמה:

סטודנטים בחלק ממוסדות הלימוד, שהם הורים לילדים ובני זוגם שירתו במילואים, עשויים להיות זכאים לנקודות זכות לצורך קבלת מלגות
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים בחלק ממוסדות הלימוד, שהם הורים לילדים ובני זוגם שירתו במילואים, עשויים להיות זכאים לנקודות זכות לצורך קבלת מלגות.

דוגמה
  • סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (לרבות לימודי מכינה), שהם הורים לילד אחד לפחות שגילו אינו עולה על 14 ושבני זוגם שירתו במילואים, עשויים להיות זכאים לנקודות זכות לצורך קבלת מלגות.
  • יש להציג בפני מזכירות הפקולטה אישור חתום מצה"ל על משך שירות המילואים.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות