כל אדם המופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, זכאי להביא עמו מלווה
המלווה רשאי לסייע בתרגום, בתיאור הקשיים של המבוטח וכיו"ב
ניתן גם להגיע לוועדה בליווי עורך דין אשר ייצג את המבוטח בפני הוועדה
במקרים שבהם אישר רופא המוסד לביטוח לאומי או הוועדה כי המבוטח היה זקוק למלווה, יהיה המלווה זכאי להחזר הוצאות נסיעה


כל אדם המופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, זכאי להביא עמו מלווה.

  • זכותו של מבוטח להיעזר במלווה כדי שיסייע בתיאור הקשיים הרפואיים, או שיסייע בתרגום הדברים הנאמרים בוועדה,
  • המלווה יכול להיות מתורגמן, קרוב משפחה, חבר וכיו"ב.
  • כאשר מדובר בקטין, עליו להתייצב לוועדה הרפואית בליווי הורה או אפוטרופוס.
  • בנוסף על המלווה רשאי המבוטח להגיע לדיון בוועדה בליווי עורך דין, אשר רשאי לייצג את המבוטח, לדבר בשמו ולהשיב בשמו על שאלות. למידע נוסף ראו ייצוג בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי על ידי עורך דין.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. יש להגיע עם המלווה בעת ההופעה בפני הוועדה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.