בוחר שאינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה בשל מום או מחלה, רשאי להביא איתו מלווה שיעזור לו בהצבעה
במקרה של ספק בענין הרשות להביא מלווה, יכריע מזכיר ועדת הקלפי


בוחר שסובל ממחלה או מום ואינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות הכרוכות בהצבעה, רשאי להביא עמו מלווה שיסייע לו בפעולת ההצבעה.

מי זכאי?

 • כל בוחר הסובל ממחלה או מום שאינם מאפשרים לו להצביע בכוחות עצמו בתא ההצבעה.

המלווה

 • על המלווה לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא אינו מנהל או עובד בית אבות, או כל מוסד אחר שבו שוהה הבוחר.
  2. הוא אינו מלווה יותר משני בוחרים ביום הבחירות.
שימו לב
אם הקלפי מוצבת בבית אבות ניתן להיעזר במלווה העומד בשני התנאים הנ"ל ובתנאי שאין הגבלה על כניסתו לבית האבות בשל הגבלות שנועדו להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה.

תהליך מימוש הזכות

 • מזכיר ועדת הקלפי בלבד, רשאי להחליט לגבי זכאותו של המצביע למלווה, או עמידת המלווה בתנאים.
 • מלווה של אדם עם מוגבלות יצטייד במסמך מזהה.
 • פרטי המלווה יירשמו ברשימת מלווים למצביעים בפרוטוקול ועדת הקלפי.
 • לאחר שהמלווה אושר ופרטיו נרשמו, רשאים הבוחר והמלווה להכנס לתא ההצבעה ולהמשיך בסדר הפעולות הרגיל לבחירה.

חשוב לדעת

 • מלווה העובד בסיעוד בעל דרכון זר, יכול ללוות בוחר, אך מחובתו להזדהות באמצעי זיהוי בעל תמונה כגון דרכון.
 • ילד מתחת לגיל 16, יכול ללוות בוחר, אך מחובתו להזדהות באמצעי זיהוי בעל תמונה כגון דרכון או תעודת זיהוי של הורה.
 • במקרה של ספק בענין הרשות להביא מלווה, יכריע מזכיר ועדת הקלפי.
 • על המלווה להצביע בקלפי אליה הוא משויך כפי שמופיע בהודעה לבוחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים