בהודעה לבוחר מופיעים שם הבוחר, מענו ופרטי הקלפי בה הוא רשום להצבעה
ההודעה נשלחת לכתובת המופיעה בפנקס הבוחרים עד 21 יום לפני מועד הבחירות
אין חובה להציג את ההודעה כדי להצביע, אך היא עשויה לסייע לוועדת הקלפי באיתור שם הבוחר

לפחות 21 יום לפני מועד הבחירות, נשלחת לכל בעלי זכות הבחירה בישראל הודעה לקראת בחירות- הודעה לבוחר.

  • ההודעה נשלחת בדואר, לכתובת המעודכנת בפנקס הבוחרים, ומופיעים בה הפרטים הבאים:
    • שם הבוחר וכתובתו
    • מספרו הסידורי של הבוחר ברשימת המצביעים בקלפי
    • הכתובת שבה מוצבת הקלפי, בצירוף מספר הקלפי בה רשום הבוחר להצבעה
  • כמו כן, מצוין בהודעה אם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
  • אין חובה להציג את ההודעה כדי להצביע, אך רצוי להביאה כדי לסייע לוועדת הקלפי באיתור שמו של הבוחר ברשימת המצביעים.
שימו לב
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים