אדם המתגורר במעון לזקנים או בבית דיור מוגן לבני הגיל השלישי רשאי להצביע בקלפי המוצבת במוסד שבו הוא מתגורר
קלפיות יוצבו במוסדות שמתגוררים בהם לפחות 75 דיירים
במוסדות שמתגוררים בהם פחות מ-75 דיירים, יוצבו קלפיות בהתאם לכללים שתקבע ועדת הבחירות המרכזית


דיירים המתגוררים במעונות לזקנים ובבתי דיור מוגן לבני הגיל השלישי, רשאים להצביע בקלפי מיוחדת שתוצב במוסד שבו הם שוהים.

 • בכל מוסד שמתגוררים בו לפחות 75 דיירים תוצב קלפי אחת לפחות.
 • יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יקבע כללים לגבי הצבת קלפיות במסגרות שמתגוררים בהן פחות מ-75 דיירים.

מי זכאי?

 • בני הגיל השלישי המתגוררים ביום הבחירות באחד המוסדות הבאים:
 • שוטרים שהוצבו במוסד לשם שמירה על הסדר.
 • אנשי צוות העובדים במוסד, שבשל עבודתם במוסד אינם יכולים לממש את זכות ההצבעה שלהם בדרך אחרת. כדי שיוכל להצביע במוסד, על העובד לקבל אישור בכתב ממנהל המוסד, שמעיד על זכאותו להצביע בקלפי שבמוסד.
 • הקלפיות יוצבו בכל מוסד שמתגוררים בו לפחות 75 דיירים.
 • במוסדות שמתגוררים בהם פחות מ-75 דיירים, יוצבו קלפיות בהתאם לכללים שתקבע ועדת הבחירות המרכזית.

מיקום הקלפי בבית האבות

 • ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תקבע, עד 30 ימים לפני יום הבחירות, באלו מוסדות יוצבו קלפיות.
 • הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית האבות שהוא נוח לגישה לדיירים.
 • ועדת הבחירות המרכזית עשויה לקבוע כי במוסד תוצב יותר מקלפי אחת.

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי במוסד, יימסר לכל דייר אישור בכתב בדבר היותו דייר במוסד.
 • דייר שהתקבל לבית אבות ביום הבחירות יוכל לקבל את האישור עם קבלתו, בהתאם לשעה שבה התקבל למוסד.
 • על הבוחר להציג בפני ועדת הקלפי בבית האבות את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים, בצירוף האישור על היותו דייר במוסד:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חבר-כנסת.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.
טיפ
 • דייר שסובל ממחלה או מום ואינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות הכרוכות בהצבעה, רשאי להביא עמו מלווה שיסייע לו בפעולת ההצבעה. הדייר יכול לבחור כמלווה אחד מהבאים:
  • אדם שאין הגבלה על כניסתו למוסד בשל הגבלות שנועדו להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה
  • דייר אחר במוסד
  • מזכיר ועדת הקלפי
 • למידע נוסף ראו מלווה בקלפי.

חשוב לדעת

 • בקלפי בבתי אבות יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בהם לשם שמירת הסדר וכן עובדי הצוות של המוסד (אם הנהלת המוסד החליטה כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת).
 • דיירים השוהים במוסד שבו אין קלפי והם מוגבלים בניידות, יכולים להצביע בכל קלפי נגישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים