בית המשפט פסק כי מנהל קבוצת פייסבוק, שלא הסיר פוסט מכפיש שפורסם בקבוצה ע"י אדם כלשהו, נושא באחריות לפרסום
נפסק, כי מנהל הקבוצה, אחראי לפרסום משום שהשתהה בהסרת הפוסט המכפיש ואף פרסם אותו מחדש בקבוצה
מנהל הקבוצה אחראי גם מכח פקודת הנזיקין, משום שנמנע מהסרת הפרסום ואפשר בכך את המשך הפגיעה בשמו הטוב של התובע
פסק הדין לא קובע כי כל השתהות בהסרת פרסום מכפיש תגרור אחריה הטלת אחריות על מנהל הקבוצה לפי חוק איסור לשון הרע
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון,
ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בחיפה
שם התיק:תא (חי') 7685-10-16‏
תאריך:27.09.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • נגד הנתבע, מנהל קבוצת פייסבוק פתוחה, הוגשה תביעה לפי חוק איסור לשון הרע בסך של 144,111 ₪ בגין פוסט פוגעני שפורסם בעניין התובע, חבר בקבוצה.
 • הפוסט, שפורסם בקבוצה בשעת לילה מאוחרת, ע"י אדם כלשהו (ייתכן משתמש פקטיבי) ציין כי התובע נתפס גונב ולכן סולק ממקום עבודתו.
 • שעתיים לאחר הפרסום, התובע פנה למנהל הקבוצה בבקשה להסיר את הפוסט הפוגעני ולחסום את הגישה לקבוצה לאדם שפירסם אותו.
 • לאחר מספר שעות, הנתבע השיב לתובע כי הוא יפעל נגד ה"תופעה הנפסדת" והחלה התכתבות בין הצדדים.
 • התובע מצידו, דרש להסיר את הפוסט שפוגע בו ובשמו הטוב, לחסום את המשתמש שפירסם את הפוסט ואף התריע בפני מנהל הקבוצה, כי ינקוט בהליכים משפטיים על-כך שנפגע מלשון הרע.
 • הנתבע מצידו, טען כי הוא פועל בהתאם לייעוץ משפטי שקיבל/מקבל וכי הוא יסיר כל תגובה שתחשב פסולה ע"י גורמים מוסמכים.
 • לאחר זמן קצר, מנהל הקבוצה פרסם מודעה, בה הוא משתף כי חבר בקבוצה מאיים בנקיטת הליכים משפטיים בגין פוסט שיש בו לשון הרע נגדו. מנהל הקבוצה, הנתבע, צירף למודעה שפירסם את הפוסט המכפיש (ללא ציון שם התובע), אך בתגובות למודעה, חשף שם התובע.
 • לאחר דיון פומבי שהתעורר בעקבות המודעה שפירסם מנהל הקבוצה, פנה התובע למנהל הקבוצה והודיע לו כי יגיש נגדו תביעה. לאחר מספר דקות, הודיע המנהל לתובע כי הסיר את הפוסט המכפיש, אולם המודעה השנייה, אשר כללה את צילום הפוסט הראשון והתגובות, נותרה בעמוד הפייסבוק של הקבוצה והוסרה לאחר מספר שעות.

פסיקת בית המשפט

 • בית המשפט קבע כי האמירה המייחסת לתובע עבירה פלילית (גניבה ממקום העבודה) מהווה לשון הרע ויש בה כדי להשפיל ולבזות את התובע בפני הממונים עליו ולפגוע במשרתו.
 • הפוסט, שפורסם בקבוצת הפייסבוק ונצפה על-ידי גורמים שלישיים, מהווה "פרסום" לפי חוק איסור לשון הרע.
 • מאחר ומדובר בקבוצה פתוחה, לנתבע, מנהל הקבוצה, אין את היכולת לשלוט על תכני הפוסטים לפני שהם מפורסמים ולא ניתן להטיל עליו אחריות לפרסום הפוסט המכפיש, אך מנגד, הנתבע היה יכול להסיר את הפרסום מהרגע שנודע לו עליו.
 • הנתבע, למרות שטען כי מדובר ב"תופעה נפסדת", פירסם בקבוצה מודעה משלו במסגרתה הפיץ את הפרסום המכפיש והגביר את הדיון בתגובות.
 • אחריותו של מנהל הקבוצה לפרסומים, נובעת מהשתהותו בהסרת הפרסום הראשון ומפרסום המודעה השנייה על-ידו.
 • בית המשפט קבע כי אין מקום להורות למנהל הקבוצה להתנצל בפני התובע בפייסבוק, משום שהדבר עשוי לעורר התעסקות מחודשת בפרסום המכפיש.
 • לתובע נפסק פיצוי בסך של 15,000 ₪ והחזר הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 4,500 ₪.

משמעות

 • מנהל קבוצה בפייסבוק, כמי שיש בידיו את הכלים להסיר תכנים, לחסום את אפשרות התגובה ולחסום גישה של משתמש לקבוצה, עשוי לשאת באחריות לפי חוק איסור לשון הרע ופקודת הנזיקין לפוסטים מכפישים ופוגעניים שמפורסמים בקבוצה אותה הוא מנהל.
 • לא כל השתהות בהסרת פרסום מכפיש תגרור הטלת אחריות על מנהל קבוצת פייסבוק. השתהות בלתי מוסברת, הימנעות מהסרת הפרסום המכפיש למרות דרישות התובע ופרסום המודעה הנוספת ע"י הנתבע, הביאה את בית המשפט להטיל את האחריות על מנהל הקבוצה.

חשוב לדעת

 • כאשר פוסט בפייסבוק מהווה פרסום לשון הרע, עשוי בית המשפט לחייב את כל מי שמשתף את הפוסט (share) לשלם פיצויים לנפגע, ולא רק את מי שפרסם את הפוסט המקורי. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".