במרכזים טיפוליים ניתן טיפול תרופתי לנפגעי התמכרות לסמים שלא הצליחו להיגמל אחרי מספר ניסיונות קודמים
במקביל לטיפול התרופתי ניתן למכורים טיפול פסיכו-סוציאלי
למידע נוסף באתר משרד הבריאות


מרכזים טיפוליים נועדו לנפגעי התמכרות לסמים שלא הצליחו להיגמל באופן מלא משימוש בסמים אחרי ניסיונות חוזרים ונשנים.

 • כדי להימנע מהצורך הגופני לצרוך סמים, המטופלים מקבלים טיפול תרופתי ממושך באמצעות התרופות "מתדון" וסובוטקס".
 • בנוסף על הטיפול התרופתי, המרכזים מספקים טיפול נפשי, חינוך לבריאות והדרכה למניעת מחלות זיהומיות מדבקות.
 • ישנם מטופלים היכולים לעבור בהדרגה, ותוך ליווי מתאים, למסלול של גמילה מלאה. בחלק מהמרכזים מתחיל גם הליך השיקום של המטופלים.

מי זכאי?

 • תושב ישראל (או תייר בתנאים מסויימים) העונה על שני התנאים הבאים:
  1. בראיון לוועדת הקבלה נמצא כי הוא נכשל בעבר בשני נסיונות או יותר של גמילה מסודרת.
  2. הוא מוכיח מוטיבציה לטיפול ולשמירה על כללי המסגרת הטיפולית.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות למרכזים באופן עצמאי או באמצעות גורם טיפולי (כגון עו"ס, רופא משפחה, בית חולים כללי או פסיכיאטרי, או תוכנית להחלפת מזרקים).
 • לרשימת המסגרות המורשות באתר משרד הבריאות.
 • את הטיפול באמצעות מתדון ניתן לקבל במסגרות ציבוריות בלבד. בכל מסגרת אחרת טיפול במתדון אינו חוקי ועלול לסכן את חיי המטופל. טיפול בסובוטקס אפשרי גם בכל מרכז פרטי שקיבל רישיון ממשרד הבריאות לטיפול תרופתי ממושך.
 • לפונה תערך פגישת קבלה (אינטייק) שתכלול אבחון רפואי ופסיכוסוציאלי.
 • הפונה יתבקש לספק את הבדיקות והמסמכים הבאים:
  • בדיקות שתן כדי לוודא שהפונה מכור לסמים (ייתכנו בדיקות נוספות בהתאם לשיקול דעת רפואי)
  • צילום חזה
  • שובר תשלום להשתתפות עצמית (ניתן לקבל את השובר במרכז)
  • צילום תעודת זהות או דרכון ישראלי (לאישור תושבות ישראלית)
  • תייר יספק תיעוד רפואי המפרט את ההיסטוריה הרפואית, היסטוריה של ההתמכרות, טיפולים קודמים, טיפול תרופתי נוכחי (אם קיים) ומינון, פרטים של מקום הטיפול בחו"ל לאימות נתונים ויצירת קשר.
 • מכור שיימצא כי הוא מתאים לקבלת הטיפול התרופתי במרכז, יחתום על "חוזה טיפולי" ויוכל להתחיל לקבל את הטיפול.
 • הקבלה למרכז ותחילת הטיפול ייעשו בתוך שבוע לאחר האינטק.
 • הטיפול במרכזים הציבוריים כרוך בהשתתפות עצמית, הנקבעת בהתאם לשיתוף הפעולה וההתקדמות האישית. ההשתתפות המינימלית של המטופל (נכון לשנת 2019) היא בגובה 195 ₪ לחודש והמירבית- 374 ₪, כאשר עיקר העלות ממומנת על-ידי המדינה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה