מסורבת גט היא אישה שמבקשת להתגרש מבעלה אבל הוא מסרב לתת לה גט
לפי היהדות, לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל ולכן מסורבת גט לא יכולה להשתחרר מהנישואים
גברים שנשותיהם מסרבות לקבל מהם גט נחשבים כמסורבי גט

מסורבת גט היא אישה שמבקשת להתגרש מבעלה, אך הוא מסרב לתת לה גט.

 • גט נחשב תקף רק אם הוא נמסר מרצונו החופשי של הבעל ולא מתוך כפייה, ולכן לא ניתן לכפות על הבעל לתת גט.
 • לפי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל ולכן מסורבת גט לא יכולה להשתחרר מהנישואים.
 • לעתים המונח עגונה בדת היהודית משמש כדי לתאר אישה שהיא מסורבת גט.

הגבלות שחלות על מסורבת גט

 • לפי היהדות, אישה מסורבת גט עדיין נחשבת לנשואה ולכן:
  1. היא לא יכולה להינשא לגבר אחר.
  2. אם היא תקיים יחסי אישות עם גבר אחר היא תחשב כנואפת על פי ההלכה, ולכן:
   • היא לא תוכל להינשא לאותו גבר גם לאחר סיום נישואיה הנוכחיים.
   • צאצאיה מיחסיה עם גבר אחר יחשבו לפי ההלכה לממזרים.
   • כמי שנחשבת לנואפת, היא עלולה לאבד את הכתובה שלה ואת זכותה לקבל מזונות אישה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות