הקדמה:

מסורבת גט היא אישה שמבקשת להתגרש מבעלה אולם הוא מסרב לתת לה גט
על פי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל, ולכן מסורבת גט אינה יכולה להשתחרר מהנישואים
גברים שנשותיהם מסרבות לקבל מהם גט נחשבים כמסורבי גט

מסורבת גט היא אישה שמבקשת להתגרש מבעלה אולם הוא מסרב לתת לה גט.

 • גט נחשב תקף אך ורק אם נמסר מרצונו החופשי של הבעל ולא מתוך כפייה, ולכן לא ניתן לכפות על הבעל מתן גט.
 • היות שעל פי היהדות לא ניתן להתגרש ללא קבלת גט מהבעל, מסורבת גט אינה יכולה להשתחרר מהנישואים.
 • לעתים המונח עגונה בדת היהודית משמש כדי לתאר אישה שהיא מסורבת גט.

הגבלות החלות על מסורבת גט

 • על פי היהדות, אישה מסורבת גט עדיין נחשבת לנשואה לכן:
  1. האישה אינה יכולה להינשא לגבר אחר.
  2. אם אותה אישה תקיים יחסי אישות עם גבר אחר היא תחשב כנואפת על פי ההלכה, ולכן:
   • האישה לא תוכל להינשא לאותו גבר גם לאחר סיום נישואיה הנוכחיים.
   • צאצאיה של אותה אישה מיחסים עם גבר אחר יחשבו על פי ההלכה לממזרים.
   • בהיותה נחשבת לנואפת, היא עלולה לאבד את הכתובה שלה ואת זכותה לקבל מזונות אישה.

חשוב לדעת

 • גברים שנשותיהם מסרבות לקבל מהם גט נחשבים כמסורבי גט, אך מצבם נתפס כחמור פחות מאשר מצבן של מסורבות גט. למידע נוסף ראו מסורב גט בדת היהודית.
 • לבתי הדין הרבניים יש יכולת להטיל סנקציות על סרבני וסרבניות גט (שניתן נגדם פסק דין לחיוב גט או לכפיית גט) החל מעיכוב יציאה מהארץ וכלה במאסר.
 • בתי הדין הרבניים מאפשרים לכל אדם לדווח באופן אנונימי על מקרה של סרבנות גט, במטרה לסייע ולהתיר את הצד המבקש להתגרש מעגינותו. למידע נוסף ראו דיווח אנונימי על סרבני וסרבניות גט.


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות