אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי יכול לעבור בין מסגרות שונות

המעבר בין מסגרות דיור חוץ ביתי יכול להיעשות בעקבות יוזמת המשפחה או יוזמת שירותי הרווחה.

מעבר ביוזמת הרשויות

 • הרשויות (משרד הרווחה והרשות המקומית) מוסמכות להעביר דייר ממסגרת דיור אחת לאחרת באחד מהמקרים הבאים בלבד:
  • הרשות קבעה שהדייר אינו מתאים עוד למסגרת בה הוא שוהה.
  • המסגרת בה שוהה הדייר נסגרה.
  • מספר המקומות לשהייה במסגרת צומצם, לפי שיקול דעת הרשות.
  • נשקפת סכנה מיידית לשלומו הגופני או הנפשי של הדייר, או שנשקפת ממנו סכנה לאחרים.
 • הליך ההעברה ממסגרת למסגרת:
  • 30 יום לפני מועד ההעברה (או פחות, אם הנסיבות יחייבו זאת) הרשות תשלח הודעה בדואר רשום להורי הדייר (או אפוטרופוסו) על כוונתה להעביר את הדייר למסגרת אחרת.
  • כאשר ההעברה היא עקב סכנה מיידית לשלומו הגופני או הנפשי של הדייר, או סכנה ממנו לאחרים - הרשות רשאית להודיע בעל פה להורים/אפוטרופוס על הכוונה להעבירו, ומייד לאחר ההעברה - להודיע להם בכתב.
  • העברה של דייר ממסגרת למסגרת צריכה להיות מלווה בתוכנית טיפולית מתאימה שהוכנה על ידי הצוות המקצועי של המעון שהדייר עוזב, ואושרה על ידי מנהל המסגרת אליה הוא עובר.
 • התנגדות להעברה:
  • הורים/אפוטרופוס המתנגדים להעברה רשאים להגיש את התנגדותם תוך 15 יום מקבלת ההודעה לפקיד הסעד או למנהל המסגרת, אשר יעביר את ההתנגדות לפקיד הסעד.
  • פקיד הסעד יגיש את ההתנגדות, בתוך 15 יום, לוועדת אבחון שתכריע במחלוקת. **הורים/אפוטרופוס המתנגדים להחלטת ועדת האבחון, רשאים לפנות לוועדת ערר.
  • אם החלטת ההעברה התקבלה משום שהדייר אינו מתאים למסגרת, או שמספר המקומות במסגרת צומצם, וההורים/אפוטרופוס הודיעו על התנגדותם - הדייר לא יועבר למסגרת אחרת כל עוד ועדת האבחון לא אישרה את ההעברה.

מעבר ביוזמת המשפחה

 • דייר יכול לעבור ממסגרת למסגרת לפי בקשתו, או לבקשת הוריו או אפוטרופוסו ובהסכמת הרשויות.
 • אם הרשויות לא מסכימות לבקשה, תובא התנגדותן תוך 30 יום לידיעת פקיד הסעד, אשר יעביר אותה בתוך 15 יום להכרעה של ועדת אבחון.
 • הורים או אפוטרופוס המתנגדים להחלטת ועדת האבחון, רשאים לפנות לוועדת ערר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים