מעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם
הגדרת הורה כמשמורן יחיד אינה מקנה לו זכות להחליט על מעבר מקום מגורים על דעת עצמו
אם הורה משמורן מעתיק את מקום מגוריו, בית המשפט עשוי לדון מחדש בחלוקת זמני השהות ובחלוקת המשמורת לאור המצב החדש, ובמקרים מסוימים אף למנוע מהורה פרוד לעבור דירה עם ילדו הקטין
לעתים עשוי בית המשפט למנוע מעבר דירה גם של ההורה הלא-משמורן, אם מעבר כזה עשוי לפגוע בטובת הילד


שימו לב
המידע בדף זה הוא ראשוני בלבד
המידע בדף זה הוא ראשוני ומתבסס על נוסח החוק בלבד. בשלב זה הדף אינו מכיל את פסקי הדין הרלוונטיים.
אתם מוזמנים לסייע בעדכון הדף, כולל הפנייה לפסקי דין ומידע רלוונטי אחר, באמצעות כפתור "הצעת שינוי" המופיע בתחתית הדף.

הורה פרוד או גרוש, כמו כל אדם, זכאי לבחור באופן חופשי את מקום מגוריו. ואולם, מכיוון שלמעבר דירה של הורה פרוד יש השלכות על יחסיו של הילד עם ההורה השני, חלות עליו מגבלות מיוחדות.

  • הורה פרוד או גרוש שמעוניין לעבור דירה צריך להתייעץ עם ההורה השני ולקבל את הסכמתו.
  • המגבלה חלה הן על ההורה המשמורן והן על ההורה הלא-משמורן.
  • בית המשפט עשוי לבחון מחדש (אך לא בהכרח יבחן) את חלוקת זמני השהות וחלוקת המשמורת על הילדים לאור מעבר המגורים.
  • במקרים מסוימים, כאשר יש במעבר כדי להשפיע על הקשר בין הילדים להורה השני, עשוי בית המשפט למנוע מעבר מגורים (בעיקר כאשר מדובר במעבר מגורים של ההורה המשמורן).
  • העיקרון שמנחה את בית המשפט הוא טובת הילד.
דוגמה
אישה שילדיה נמצאים במשמורת אצלה, ביקשה לעבור מעיר אחת לעיר אחרת. מעבר כזה עשוי לגרום לילדים להחליף בית ספר, או להשפיע על טיב הקשר עם האב. האב פנה לבית המשפט לענייני משפחה, שהורה לאם להימנע מהמעבר. לקריאת פסק הדין.
דוגמה
אישה עם משמורת על ילדיה ביקשה לעבור מאזור עמק יזרעאל לאזור השרון, והאב עתר נגד המעבר. בית המשפט אמנם החליט להתיר את המעבר, אך הורה על בדיקה מחדש של תנאי המשמורת וחלוקת זמני השהות לנוכח המעבר. לקריאת פסק הדין.

מי זכאי?

  • כל הורה לילד קטין שאפוטרופסותו לא הוגבלה או נשללה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים