הורה פרוד, שלא נשללה אפוטרופסותו על ילדיו, זכאי להשתתף בקבלת החלטות על עניינים מהותיים הנוגעים להם
הגדרה של אחד ההורים כמשמורן יחיד של הילד אינה מקנה לו זכות לקבל החלטות מהותיות על דעת עצמו
בתי המשפט קבעו כי החלטות מהותיות כוללות החלטות על מקום מגורים, מוסד וזרם חינוכי, ענייני דת וטיפול רפואי
הורה יכול לערער לבית המשפט במקרה שההורה השני קיבל החלטה מהותית ללא ידיעתו


פרידה של הורים לילדים, או אף קביעת משמורת פיזית מלאה לאחד ההורים, אינה מבטלת את זכויותיו של ההורה השני בקביעת החלטות מהותיות בחיי הילד.

מי זכאי?

  • כל הורה שילדיו קטינים ושאפוטרופסותו לא נשללה או הוגבלה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • הורה יכול לערער לבית המשפט במקרה שההורה השני קיבל החלטה מהותית ללא ידיעתו.
  • בתי המשפט מחויבים לתת לילד אפשרות להביע את רצונותיו והעדפותיו, אם הדיון מתגלגל לפתחו. המשמעות היא כי לדעתו של הילד יש משקל רב, ומומלץ להביא אותה בחשבון בעת הדיונים בין ההורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים