ילדים ובני נוער יתומים או שהוריהם עזבו אותם זכאים לקבל מענקים כספיים לצרכים שונים בתחום החינוך
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

ילדים ובני נוער יתומים או שהוריהם עזבו אותם זכאים לקבל מענקים כספיים, אם נמצא כי הם זקוקים לסיוע כלכלי.

 • בשלב זה הסיוע ניתן לצרכים הקשורים לתחום החינוך בלבד, כגון:
  • ציוד לבית הספר.
  • ספרים, חוגים שיעורי עזר וחונכות.
  • נסיעה במסגרת משלחת לפולין.
  • תשלום למסגרות לימוד יחודיות.

מי זכאי?

 • ילד ונער עד גיל 18 (או מי שטרם מלאו לו 19 והוא עדיין לומד במסגרת חינוכית), בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אביו או אמו נפטרו.
  • הוא נעזב על ידי שני הוריו.
  • הורה אחד עזב אותו, ההורה השני נעדר/אינו גר עמו ואינו ממלא את חובותיו כלפי הילד, ומונה לילד אפוטרופוס במקום או בנוסף להורה.
 • בזכאות נכללים ילדים המתגוררים בקהילה או במסגרות חוץ ביתיות, שעל-פי המלצת העו"ס המטפל זקוקים לסיוע כלכלי (בפנימיות חינוכיות שאין בהם עו"ס, ניתן לקבל את הפרטים ממנהל הפנימייה).

תהליך מימוש הזכות

 • אם הילד מתגורר בקהילה, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים. העו"ס המטפל ידאג לריכוז המסמכים הנדרשים ולשליחת טופס הבקשה.
 • אם הילד מתגורר במעון, הבקשה תועבר באמצעות העו"ס או מנהל המעון.
 • אם הילד מתגורר אצל משפחת אומנה, ניתן להעביר את הבקשה באמצעות העו"ס המטפל רק לאחר חצי שנה מיום תחילת האומנה של הילד במשפחה.
 • יש לשלוח את הבקשה אל:
  • המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים, משפחות ויחידים, באגף למשאבי קהילה במשרד הרווחה.
  • ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, 91012.
 • למידע נוסף על ההליך והמסמכים הנדרשים בכל מקרה, ראו באתר משרד הרווחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים