תושבי הדרום והצפון שהתפנו באופן עצמאי למגורים שלא במימון המדינה זכאים למענק כספי בתנאים שיפורטו
עבור כל יום של שהייה מחוץ לבית ישולמו 100 ₪ לילד ו-200 ₪ למבוגר מגיל 18
תושבים שהתגוררו עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה או עד 3 ק"מ מגבול לבנון זכאים גם למענק סיוע להתארגנות
ניתן להתקשר בשאלות ובירורים למוקד ייעודי בטלפון 02-5393773
למידע רשמי ראו אתר הביטוח הלאומי

תושבי הדרום והצפון שבחרו להתפנות באופן עצמאי למגורים שהמדינה לא מממנת, זכאים לסיוע במימון השהייה במקום המגורים שעברו אליו.

 • עבור כל יום של שהייה מחוץ לביתם ישולמו למפונים:
  • 200 ₪ למבוגר מגיל 18
  • 100 ₪ לילד (כולל ילדים במשפחת אומנה)

מי זכאי?

 • תושבי יישובים שמזכים במענק (לפי כתובת מגוריהם במרשם האוכלוסין), שהתפנו באופן עצמאי למגורים במקום שאינו במימון המדינה.
 • הזכאות נקבעת בהתאם לתאריך הפינוי של כל יישוב.
 • ניתן לבדוק במחשבון הביטוח הלאומי אם יישוב המגורים מזכה במענק ומה תקופת הזכאות שנקבעה לאותו יישוב.
שימו לב
 • תושבי אשקלון זכאים למענק בתנאי שאין בדירת מגוריהם ממ"ד.
 • הזכאות נקבעת בהתאם לרשימות שעיריית אשקלון העבירה לביטוח הלאומי על תושבים שאין בביתם ממ"ד.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת המענק יש למלא באופן מקוון טופס הצהרה - מענק אכלוס ולרשום בו את תקופת השהייה מחוץ לבית.
 • ניתן למלא את ההצהרה עד לתקופה שמוגדרת בטופס (למשל בפברואר 2024 ניתן למלא הצהרה עבור התקופה שמסתיימת ב-31.01.2024).
 • בהמשך, יהיה צורך למלא שוב את טופס ההצהרה לתקופות הנוספות שבהן שוהים מחוץ לבית.
 • ילדים מעל גיל 18 שעונים על תנאי הזכאות יגישו הצהרה נפרדת, גם אם הם מתגוררים עם ההורים.
 • התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק של הזכאים מספר ימים אחרי מילוי ההצהרה:
  • למי שמקבלים קצבת ילדים סכומי המענק יועברו לחשבון הבנק שהקצבה מועברת אליו.
  • למבוגרים שלא מקבלים קצבת ילדים המענק יועבר לחשבון הבנק שמעודכן במערכות הביטוח הלאומי. מי שמעונינים לקבל את המענק בחשבון בנק אחר יכולים לעדכן בקישור זה את פרטי החשבון.

עדכון כתובת

פנייה למוקד מידע

 • ניתן להתקשר בשאלות ובירורים למוקד ייעודי בטלפון 02-5393773 בימים ראשון עד חמישי בשעות 8:00 עד 17:00.

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • עם זאת, במקרים הבאים ניתן לעקל את המענק ללא המתנה:
  • במקרה שהזכות למענק או התשלום שלו ניתנו בתקופה שבין 12.10.2023 ל-02.11.2023 וניתן צו עיקול על אותם כספים לפני 02.11.2023.
  • במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי (יהיה ניתן לעקל את המענק לטובת מי שזכאים לקבל את המזונות).

חשוב לדעת

 • תושבי אשקלון שפרטיהם הועברו על-ידי עיריית אשקלון קיבלו אוטומטית 70% מסכום המענק עבור התקופה שבין 19.10.2023 ל-02.11.2023. 30% נוספים יועברו להם אחרי שימלאו את טופס ההצהרה.
 • המענק לא ייחשב להכנסה, כלומר: מקבלי המענק לא יידרשו לשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי עבורו, וקבלת המענק לא תפגע בזכויות ובהטבות אחרות שמותנות במבחני הכנסות, כמו מענק עבודה, הנחות בארנונה וקצבאות שונות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים