יתומים של חללי פעולת איבה (כולל מי שהתייתמו אחרי גיל 21), שרוכשים לפני גיל 30 דירה שהיא דירתם היחידה, זכאים לקבל מענק דיור - אם טרם נישאו
סכום המענק - 132,140 ₪
מי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה זכאים למענק כפול בסך 264,280 ₪

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה זכאים למענק דיור, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • המענק הוא בסך 132,140 ₪.
 • מי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה זכאים למענק כפול בסך 264,280 ₪.

מי זכאי?

 • יתומים של חללי פעולת איבה, כולל מי שהתייתמו אחרי גיל 21, שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם רווקים.
  2. טרם מלאו להם 30.
  3. הם רוכשים דירה שהיא דירתם היחידה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל או באמצעות אתר הביטוח הלאומי ולהגיש:
  • חוזה רכישה חתום בין המבקש לבין מוכר הדירה.
  • במקרה שהדירה בדמי מפתח - אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי.
  • במקרה שהדירה נרכשה בכספי תוכניות חיסכון - מסמך הוכחה על שהגיע מועד הרכישה בפועל.
  • במקרה שהדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים - פירוט שלבי התשלומים לקבלן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים