הקדמה:

יתומים רווקים עד גיל 30 שלפחות אחד מהוריהם נהרג בפעולת איבה זכאים למענק דיור אם רכשו דירה, שהיא דירתם היחידה
בנוסף על המענק זכאים יתומים הרוכשים דירות גם להלוואה, על פי כללים הנקבעים מעת לעת


יתומים, רווקים עד גיל 30 זכאים למענק דיור, לאחר שיוכיחו כי רכשו דירה, וכי הדירה שרכשו היא דירתם היחידה.

מי זכאי?

 • יתום/ה שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה, אשר עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא/היא רווק/ה;
  2. גילו/ה אינו עולה על 30;
  3. הוא/היא רכש/ה דירה;
  4. הדירה שרכש/ה היא דירתו/ה היחידה.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את המענק לדיור יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 • לבקשה יש לצרף:
  • חוזה חתום בינו/ה לבין מוכר הדירה;
  • במקרה שהדירה בדמי מפתח - אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי;
  • במקרה שהדירה נרכשה בכספי תוכניות חיסכון - מסמך הוכחה על שהגיע מועד הרכישה בפועל;
  • במקרה שהדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים - פירוט שלבי התשלומים לקבלן.

חשוב לדעת

 • בנוסף על המענק זכאים יתומים הרוכשים דירות גם להלוואה, על פי כללים הנקבעים מעת לעת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים