יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה ורוכשים לפני גיל 30 דירה שהיא דירתם היחידה זכאים לקבל מענק דיור - אם טרם נישאו
סכום המענק - 132,140 ₪ (נכון ליולי 2023)
מי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה זכאים למענק כפול בסך 264,280 ₪
בנוסף למענק ניתן לקבל גם הלוואה לדיור


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה זכאים למענק דיור, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • המענק הוא בסך 132,140 ₪ (נכון ליולי 2023).
 • מי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה זכאים למענק כפול בסך 264,280 ₪.

מי זכאי?

 • יתומים שאיבדו הורה בפעולת איבה ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם רווקים.
  2. טרם מלאו להם 30.
  3. הם רוכשים דירה שהיא דירתם היחידה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי ולצרף:
  • חוזה רכישה חתום בין המבקש לבין מוכר הדירה.
  • במקרה שהדירה בדמי מפתח - אישור נוטריוני על רכישת הדירה מאדם פרטי.
  • במקרה שהדירה נרכשה בכספי תוכניות חיסכון - מסמך הוכחה על שהגיע מועד הרכישה בפועל.
  • במקרה שהדירה נמצאת בשלבי בנייה ראשונים - פירוט שלבי התשלומים לקבלן.

חשוב לדעת

 • בנוסף למענק, רוכשי הדירה זכאים גם לקבל הלוואה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים