הביטוח הלאומי מפרסם מידי שנה קול קורא לרשויות מקומיות, למוסדות ציבור ולעמותות להגיש בקשה למענק עבור הנצחה קבוצתית של שני חללי פעולות איבה או יותר
מענק זה משולם בנוסף למענק הנצחה פרטית שמקבלים בני המשפחה של כל חלל


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הביטוח הלאומי משלם שני סוגי מענקים לתמיכה בפרויקט ההנצחה של חללי פעולת איבה.

 • המענק מהסוג הראשון נועד לסייע לבני המשפחה בהנצחת יקירם. למידע נוסף ראו מענק הנצחה פרטית לחלל פעולת איבה.
 • המענק מהסוג השני מיועד להנצחה קבוצתית של שני חללים או יותר במסגרת פרויקט הנצחה, כגון:
  • הקמה או שיפוץ אנדרטה
  • קיר הנצחה
  • חדר זיכרון
  • כתיבת ספר
  • הפקת סרט

מי זכאי?

 • עיריות, רשויות מקומיות, עמותות ומוסדות ציבור שמעוניינים להנציח הנצחה קבוצתית של שני חללי פעולת איבה או יותר.

תהליך מימוש הזכות

 • אגף נפגעי פעולות איבה מפרסם מידי שנה קול קורא לגופים שמעוניינים להגיש בקשה לקבלת המענק.
 • יש לעקוב אחר פרסום הקול הקורא בעיתונות ובאתר הביטוח הלאומי.
 • את טופס הבקשה שמתפרסם באותה שנה יש להעביר באמצעות שליח אל: הביטוח הלאומי, אגף נפגעי פעולות איבה, רחוב הצבי 11 פינת ירמיהו, ירושלים.
 • יש לציין על המעטפה "לידי ועדת תמיכות להנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה" ולהכניס אותה לתיבה הייעודית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים