הקדמה:

קבוצות המתארגנות כעמותות למטרת הנצחה של יותר מחלל אחד באותה פעולת איבה, עשויות להיות זכאיות למענק הנצחה קבוצתית
רשויות מקומיות המקימות אתרי הנצחה ומוסדות חינוך ותנועות נוער המקימות פרויקטים להנצחת תלמידהם זכאים אף הם למענק
מענק זה משולם בנוסף למענק הנצחה פרטית הניתן לבני המשפחה של כל חלל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משלם מענקים להנצחת חללי פעולות איבה כתמיכה בפרויקט ההנצחה.

 • מטרת המענקים לסייע במימון ההנצחה, ואין בהם כדי לכסות את כל הוצאות ההנצחה.
 • קיימם שני סוגי מענקים: מענק להנצחה פרטית, שנועד לסייע לבני משפחה בהנצחת יקירה, ומענק להנצחה קבוצתית שנועד לסייע להנצחת שני חללים או יותר במסגרת פרויקט הנצחה.
 • ערך זה עוסק במענק להנצחה קבוצתית.
 • מענק להנצחה קבוצתית ניתן למטרת הנצחה של שני חללים או יותר במסגרת פרויקט הנצחה, כגון:
  • חקיקת שמות החללים על קיר הנצחה,
  • הוצאת ספר.

מי זכאי?

 • הגופים הבאים זכאים להגיש בקשה למענק הנצחה קבוצתית:
  • קבוצות המתארגנות כעמותות, שהוקמו לצורך הנצחת חללי פעולות איבה מאירוע מסוים,
  • מוסדות חינוך ותנועות נוער, המעוניינים להנציח את תלמידיהם או חניכיהם שנפלו בפעולות איבה,
  • רשויות מקומיות המקימות פרויקט הנצחה בתחום שיפוטן.

תהליך מימוש הזכות

 • קבוצה המעוניינת בהנצחה קבוצתית, צריכה לפנות בכתב אל:
  • אגף נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי
  • שד' וייצמן 13
  • ירושלים 9543707

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים