בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל מענק והלוואה חד-פעמיים לצורך הנצחת יקירם
עמותות, מוסדות חינוך וגופים נוספים עשוים לקבל מענקים להנצחה קבוצתית


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

המוסד לביטוח לאומי מסייע במימון ההנצחה של חללי פעולות איבה.

 • מענק להנצחה פרטית משולם באופן חד-פעמי כדי לסייע למשפחה בהנצחה אישית של יקירה (למשל: הוצאת ספר זיכרון, הפקת סרט, תרומה למפעל תרבותי/חינוכי/חברתי, תרומה לפעילות ספורט, רכישת תשמישי קדושה בבית כנסת).
 • בנוסף למענק, בני המשפחה יכולים לקבל הלוואה חד-פעמית לצורך מימון ההנצחה האישית.
שימו לב
גופים שונים יכולים לקבל מענק הנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה, שנועד לסייע להנצחת שני חללים או יותר.

היקף הסיוע

 • סכום המענק: 8,644 ₪ (נכון לינואר 2024).
  • במקרים חריגים עשויים לאשר מענק בסכום גבוה יותר (עד ל-17,288 ₪).
 • סכום ההלוואה לבני/בנות הזוג השכולים: עד 8,360 ₪ (נכון לינואר 2024).
 • סכום ההלוואה להורים השכולים: עד 12,141 ₪ (נכון לינואר 2024).

מי זכאי?

 • זכאים למענק ולהלוואה: ההורים ובני/בנות הזוג השכולים (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של החללים.
  • אם ההורים גרושים, כל אחד מהם יהיה זכאי למענק בנפרד.
  • אם ההורים נפטרו, המענק ישולם לאחד מהאחים או האחיות השכולים (בהסכמת שאר האחים).
  • אם בן/בת הזוג השכול/ה נפטר/ה, המענק ישולם לאחד מהיתומים (בהסכמת שאר הילדים).
  • אם אין אחים שכולים או יתומים, אחד מהדודים השכולים עשוי לקבל את המענק.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק ישולם אוטומטית בתום השנה הראשונה להורים ולבני/בנות הזוג השכולים.
 • מי שמעוניינים בהלוואה, או בקבלת פרטים נוספים בנושא ההנצחה הפרטית, יפנו לאגף השיקום בסניף המטפל או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים