הקדמה:

דורשי עבודה המתגוררים ביישובים בעדיפות לאומית ומשתלבים בעבודה מרוחקת מיישובם עשויים להיות זכאים למענק כספי
סכום המענק, 3,000 ש"ח, משולם ב- 5 תשלומים חודשיים של 600 ש"ח
למידע נוסף ראו מענק עבודה מרוחקת וכן שאלות ותשובות על התכנית באתר שירות התעסוקה


פרטים

ארגון מפעיל:
יישוב:
כל הארץ
עלות:
ללא תשלום

תכנית "מענק עבודה מרוחקת" נועדה לסייע לדורשי עבודה המתגוררים ביישובים בעדיפות לאומית להשתלב בעבודה המרוחקת מביתם.

  • המענק משולם ב- 5 תשלומים חודשיים של 600 ש"ח (סך כל המענק - 3,000 ש"ח).

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • דורשי עבודה המתגוררים ביישובים בעדיפות לאומית ומתייצבים בלשכת תעסוקה המשתתפת בתכנית.

אופן קבלת השירות

  • השיבוץ לתכנית נעשה ביוזמת שירות התעסוקה, באמצעות מתאם ההשמה.
  • דורש עבודה שייבחר להשתתף בתכנית יקבל על כך הודעה מהלשכה שבה הוא רשום.
  • לאחר ההרשמה לתכנית יש לעמוד בתנאים הבאים, על-מנת לקבל את המענק:
    • יש למצוא עבודה מחוץ ליישוב המגורים בתוך 3 חודשים מההרשמה לתכנית.
    • יש לעבוד בעבודה זו לפחות 11 ימים בכל חודש.
    • יש לדווח כל יום על הגעה לעבודה (דיווח טלפוני או באמצעות אפליקציה).
  • ניתן לקבל את המענק במהלך 5 חודשים מתוך 12 החודשים לאחר תחילת העבודה.
  • למידע נוסף על אופן הדיווח וקבלת המענק לאחר שמתקבלים לעבודה, ראו דף מידע בעברית ובערבית.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים