משרד העלייה והקליטה מעניק לעולים שעלו מאזורי חירום ונמצאו זכאים, מענק כספי חד-פעמי
אזור חירום מוגדר כאזור שהוכר כאזור בו מתנהלים קרבות או אזור בו חוקי ההגירה מגבילים הוצאת מטען ורכוש
מענק זה ניתן לעולים הזכאים בנוסף לכל סיוע אחר אותו הם זכאים לקבל
ניתן לקבל מענק של עד 15,000 ₪, אשר נקבע בהתאם למועד העליה, מסלול הקליטה ומס' בני המשפחה
למידע נוסף ראו נוהל 9.161- סיוע לעולים הנמלטים מאזורי חירום באתר משרד העלייה והקליטה


עולים, שעלו לישראל מאזורים שהוכרו כאזורים בהם מתנהלים קרבות או אזורים בהם חוקי ההגירה מגבילים הוצאת מטען ורכוש ("עליית חירום"), עשויים להיות זכאים למענק כספי חד-פעמי מטעם משרד העלייה והקליטה.

 • המענק נועד לכל צרכי העולה הנמלט מאזור החירום, כולל ביגוד וציוד לבית.
 • רק אזור שאושר כאזור חירום ע"י ועדות מיוחדות יאפשר לעולים שהגיעו ממנו לקבל את המענק הכספי.
 • ניתן לקבל מענק זה בנוסף לסל קליטה ולכל סיוע או הטבה אחרת לה זכאי העולה.

מי זכאי?

 • עולה, אזרח עולה או קטין חוזר שעלה לישראל מ"אזור חירום" (אזור שהוכר כאזור בו מתנהלים קרבות או אזור בו חוקי ההגירה מגבילים הוצאת מטען ורכוש) ועומד באחד מהתנאים הבאים:
 1. עלה ישירות לישראל ללא שהייה בארץ מעבר.
 2. לא שהה יותר מ-12 חודשים מיום יציאתו מארץ המוצא בארץ מעבר או אזור מעבר.
 3. לא שהה בישראל במעמד "תייר" יותר מ-3 (שלושה) חודשים מיום כניסתו לישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת מידע בדבר תנאי הזכאות המלאים, בירור האם אזור מסוים הוכר כ"אזור חירום", אופן הגשת הבקשה, המסמכים הנדרשים ואופן קבלת המענק, יש לפנות, בצירוף תעודת עולה/תעודת זכאות ליועץ קליטה בלשכת משרד העלייה והקליטה הקרובה למקום המגורים
 • ניתן גם להתקשר למרכז המידע של משרד העלייה והקליטה בטלפון *2994 או 03-9733333 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 לצורך קבלת מידע.
 • מבקש שימצא זכאי, יקבל מענק חד-פעמי עד לסכום של 15,000 ₪, שנקבע בהתאם למועד העלייה, מסלול הקליטה ומספר הנפשות במשפחה. ללוח סכומי הסיוע לחץ כאן.
 • במקרה שהמבקש לא זכאי לקבלת המענק, יועץ הקליטה יסביר לו את הסיבות לאי-הזכאות.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל מענק זה בנוסף לסל קליטה ולכל סיוע או הטבה אחרת לה זכאי העולה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים