כל אדם שעולה לישראל זכאי לסל קליטה שכולל דמי מחיה למשך 6 חודשים וסיוע בשכר דירה
עולים שלא מסוגלים לעבוד עשויים לקבל סיוע כלכלי נוסף אחרי שזכויות סל הקליטה הסתיימו
יציאה לחו"ל מפסיקה את הסיוע בזמן ששוהים בחו"ל. התשלום יחודש רק למי שיחזרו לארץ לפני תום השנה הראשונה לעלייתם
ראו לוחות סכומי הסיוע בסל קליטה באתר משרד העלייה והקליטה


סל הקליטה הוא סיוע כספי שנועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ. הסיוע ניתן כדמי מחיה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה.

 • התשלום הראשון מתוך סל הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה ויתר המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק שלהם.
 • סכומי הסיוע נקבעים בהתאם למצב האישי והמשפחתי - ראו לוחות סכומי הסיוע בסל קליטה באתר משרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • מי שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם נכנסו לראשונה לישראל באשרת עולה.
  • הם שהו בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.
 • תנאים אלה רלוונטיים גם לאזרח עולה ולקטין חוזר (בהתאם להגדרות באתר משרד העלייה והקליטה).

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום הראשון מתוך סל הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה, חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
 • יתר המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה.
  • לשם כך יש לפתוח באחד מהבנקים חשבון לעולה (או חשבון משותף לשני בני זוג עולים). במקרה של פתיחת חשבון משותף לבני זוג, על שניהם להגיע לבנק לצורך פתיחת החשבון.
  • יש למסור את פרטי החשבון במשרד הקליטה. מומלץ לעשות זאת באחד מהימים הראשונים להגעה לארץ.
  • לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. עולה שבכל זאת נאלץ לשנות את פרטי החשבון צריך לדווח על כך מיידית למשרד הקליטה.
 • במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, יש לפנות מייד ללשכת משרד הקליטה באזור המגורים.
 • הסיוע למימון שכר דירה כלול בסל הקליטה.

תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה

 • העולה זכאי לקבל את הסיוע בסל קליטה בתוך שנה מיום קבלת מעמד עולה.
 • יציאה לחו"ל גורמת להפסקת תשלומי הסל.
  • במקרה זה, יחודשו תשלומי סל הקליטה רק למי ששב בתוך שנת העלייה הראשונה.
  • לשם כך יש לפנות ללשכת משרד הקליטה באיזור המגורים בבקשה לחידוש תשלומים ולהצטייד בדרכון עם חתימת תאריך כניסה לארץ -

סיוע כלכלי לאחר סיום קבלת סל הקליטה

חשוב לדעת

 • בתקופת עיצומים/שביתה/חגי ישראל ומצבי חירום יוגדל מרכיב הכסף המזומן בתשלום הראשוני של סל הקליטה שניתן בנמל התעופה.
 • בתקופות החגים יוקדמו תשלומי סל הקליטה וחשבונות הבנק של הזכאים יזוכו כשבוע לפני תחילת החג.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים