סל קליטה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל אדם שעולה לישראל זכאי לסל קליטה הכולל דמי מחיה למשך 6 חודשים וסיוע בשכר דירה עבור השנה הראשונה בארץ
יציאה לחו"ל גורמת להפסקת הסיוע וחזרה לאחר שנת העלייה הראשונה תגרום לשלילת הסיוע לחלוטין
לסכומי הסיוע, ראו לוחות סיוע כספי בסל קליטה באתר משרד העלייה והקליטה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה

סל הקליטה הוא סיוע כספי שנועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ. הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה עבור 12 החודשים הראשונים בישראל.

 • התשלום הראשון מתוך סל הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה ויתר המענק ניתן ב- 6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה.
 • לסכומי הסיוע בהתאם למצב האישי והמשפחתי של העולה, ראו לוחות סיוע כספי בסל קליטה באתר משרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה.
  • הוא שהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.
 • כללי זכאות אלה רלוונטיים גם עבור אזרח עולה וקטין חוזר (בהתאם להגדרותיהם באתר משרד העלייה והקליטה).

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום הראשון מתוך סל הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה, חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
 • יתר המענק ניתן ב- 6 תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה.
  • לשם כך יש לפתוח חשבון לעולה או חשבון משותף לשני בני הזוג העולים באחד מהבנקים (במקרה של פתיחת חשבון בנק משותף לשני בני הזוג, על שניהם להגיע לבנק לשם פתיחת החשבון).
  • יש למסור את פרטי החשבון במשרד הקליטה. מומלץ לעשות זאת באחד מהימים הראשונים להגעה לארץ.
  • לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. עולה שבכל זאת נאלץ לשנות את פרטי החשבון צריך לדווח על כך מיידית למשרד הקליטה.
 • במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, יש לפנות מייד ללשכת משרד הקליטה הסמוכה למקום מגורי העולה.
 • בתום 6 חודשים לעלייה, ניתן לקבל סיוע לצרכי הקיום באמצעות הבטחת הכנסה. הסיוע למימון שכר דירה כלול בתוך סל הקליטה.

תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

הרחבות ופרסומים