הקדמה:

עולים ותושבים חוזרים שזקוקים לסיוע כספי בעקבות מצב קשה או משבר עשויים לקבל מענקים ממשרד העלייה והקליטה
ניתן לקבל עד שני מענקים בסכום שבין 1,000 ₪ ל-2,500 ₪ לכל מענק


עולים ותושבים חוזרים שזקוקים לסיוע כספי בעקבות מצב קשה או משבר עשויים לקבל מענקים ממשרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • עולים ותושבים חוזרים:
  • עולים עד 10 שנים מיום קבלת מעמד כעולה.
  • עולים מאתיופיה, מתימן ובני מנשה - עד 15 שנים מיום קבלת מעמד כעולה.
  • תושבים חוזרים - עד 24 חודשים מקביעת מעמדם כתושב חוזר.

שיעורי המענקים

 • מי שעונים על תנאי הזכאות עשויים לקבל עד שני מענקים.
 • כל אחד מהמענקים יהיה בסכום שבין 1,000 ₪ ל- 2,500 ₪, בהתאם לאוכלוסיות שמפורטות בטבלה זו:
  • "בודדים":
   • מי שרשומים בתעודת העולה לבד או עם ילדים מעל גיל 18.
   • ילדי עולים בגיל 18 ומעלה.
  • נמצאים ב"טרום פנסיה": מי שבתוך 5 שנים מהגשת הבקשה יגיעו לגיל הפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  • "קשישים": מי שביום הגשת הבקשה היו בגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  • זוגות (משפחה) עם ילדים.
  • זוגות ללא ילדים.
  • משפחה של "הורה עצמאי (הורה יחיד)" עם ילד אחד לפחות מתחת לגיל 18 שרשום בתעודה של ההורה.
  • "משפחות ברוכות ילדים": זוגות עם 4 ילדים ומעלה מתחת לגיל 18 (ביום הגשת הבקשה).
  • משפחות שכולות ומי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה.
 • אם יש במשפחה ילדים מעל גיל 21 שרשומים בתעודת העולה של הוריהם, הם זכאים לבקש סיוע ללא קשר לזכאות ההורים.
  • על כל תעודה יכולים להיות זכאים עד 3 בני משפחה, כאשר בני זוג נחשבים לאחד.
  • אם מדובר בחיילים בודדים, חיילים מקבלי תשמ"ש או מתנדבים בודדים בשירות לאומי-אזרחי, זכאותם תיקבע בנפרד גם אם הם רשומים בתעודה עם הוריהם.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
משפחות של חיילים שנפצעו קשה או נפלו ומשפחות של נפגעי פעולת איבה שנפצעו קשה או נהרגו לא צריכות להגיש את המסמכים שצוינו
 • ניתן לפנות ללשכה הקרובה כדי לקבל יותר פרטים על אופן הגשת הבקשה, המסמכים הנדרשים ואופן קבלת המענק.
 • ניתן גם להתקשר למרכז המידע של משרד העלייה והקליטה בטלפון *2994 או 03-9733333.

חשוב לדעת

 • המענק ניתן בנוסף לשאר סוגי הסיוע שמקבלים ממשרד העלייה והקליטה וגם למי שזכאים להבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים