עולים ותושבים חוזרים שזקוקים לסיוע כספי בעקבות מצב קשה או משבר עשויים לקבל מענקים ממשרד העלייה והקליטה
ניתן לקבל עד שני מענקים בסכום שבין 1,000 ₪ ל-2,500 ₪ לכל מענק


עולים ותושבים חוזרים שזקוקים לסיוע כספי בעקבות מצב קשה או משבר עשויים לקבל מענקים ממשרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • עולים ותושבים חוזרים (כולל מקבלי הבטחת הכנסה) שנקלעו למצב קשה או למשבר וזקוקים לסיוע כספי.
 • תקופת הזכאות:
  • לעולים מאתיופיה, מתימן ובני מנשה - עד 15 שנים מיום קבלת מעמד כעולה.
  • לעולים משאר המדינות - עד 10 שנים מיום קבלת מעמד כעולה.
  • לתושבים חוזרים - עד 24 חודשים מקביעת מעמדם כתושב חוזר.
 • אם יש במשפחה ילדים מעל גיל 21 שרשומים בתעודת העולה של הוריהם, הם זכאים לבקש סיוע ללא קשר לזכאות ההורים.
  • על כל תעודה יכולים להיות זכאים עד 3 בני משפחה, כאשר בני זוג נחשבים לאחד.
  • אם מדובר בחיילים בודדים, חיילים מקבלי תשמ"ש או מתנדבים בודדים בשירות לאומי-אזרחי, זכאותם תיקבע בנפרד גם אם הם רשומים בתעודה עם הוריהם.

שיעורי המענקים

 • ניתן לקבל עד שני מענקים. כל מענק יהיה בסכום שבין 1,000 ₪ ל- 2,500 ₪, בהתאם לאוכלוסיות שמפורטות בטבלה זו:
  • "יחידים":
   • מי שרשומים בתעודת העולה לבד או עם ילדים מעל גיל 18.
   • ילדי עולים בגיל 18 ומעלה.
  • ב"טרום פנסיה": מי שבתוך 5 שנים מהגשת הבקשה יגיעו לגיל הפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  • "קשישים": מי שביום הגשת הבקשה היו בגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  • זוגות (משפחה) עם ילדים.
  • זוגות ללא ילדים.
  • הורים יחידים עם ילד אחד לפחות מתחת לגיל 18 שרשום בתעודת ההורה.
  • זוגות עם 4 ילדים ומעלה שלא מלאו להם 18 ביום הגשת הבקשה.
  • משפחות שכולות ומי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
משפחות של חיילים שנפצעו קשה או נפלו ומשפחות של נפגעי פעולת איבה שנפצעו קשה או נהרגו לא צריכות להגיש את המסמכים שצוינו
 • ניתן לפנות ללשכה הקרובה כדי לקבל יותר פרטים על אופן הגשת הבקשה, המסמכים הנדרשים ואופן קבלת המענק.
 • ניתן גם להתקשר למרכז המידע של משרד העלייה והקליטה בטלפון *2994 או 03-9733333.

חשוב לדעת

 • המענק ניתן בנוסף לשאר סוגי הסיוע שמקבלים ממשרד העלייה והקליטה, וגם למקבלי הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים