הקדמה:

נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 50% לפחות, עשויים להיות זכאים למענק שנתי לצורך חימום דירתם
נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום
תושבי ירושלים והגליל עשויים להיות זכאים למענק מוגדל
מקבלי קצבת זיקנה עשויים להיות זכאים למענק חימום גם אם אינם עונים על התנאים המפורטים בדף זה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה בדרגות נכות 50% לפחות, העונים על התנאים המפורטים בהמשך (בפסקת "מי זכאי?"), זכאים למענק שנתי לצורך חימום דירתם.

 • נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום.

מי זכאי?

זכאי למענק חימום

 • נפגע פעולת איבה העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת, בכל סוגי הפגיעה;
  • פגוע יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סיכום מספר הפגיעות על אותו איבר);
  • נכה בדרגת נכות 80% עד 99% על עמוד שדרה, גב או כוויות;
  • נכה בדרגת נכות כוללת 50% ויותר על לב;
  • נכה בדרגת נכות מוכרת 50% ומעלה באחד מסוגי הפגיעה: אפילפסיה או המיפלגיה;
  • נכה בדרגת נכות 100% ומעלה עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה.

זכאי למענק חימום מוגדל

 • נפגע פעולת איבה המתגורר באזור ירושלים או הגליל, והעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי לתוספת תשלום (מענק מוגדל):
  • נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת, בכל סוגי הפגיעה;
  • פגוע יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סיכום מספר הפגיעות על אותו איבר);
  • נכה בדרגת נכות כוללת 50% ויותר על לב;
  • נכה בדרגת נכות 100% ומעלה עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה.

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום משולם באופן אוטומטי ע"י המוסד לביטוח לאומי ישירות לחשבונו של הנכה, ללא צורך בפנייה יזומה של הנכה אל המוסד לביטוח לאומי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים