נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 50% לפחות, עשויים להיות זכאים למענק שנתי לצורך חימום דירתם
נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום
תושבי ירושלים והגליל עשויים להיות זכאים למענק מוגדל
מקבלי קצבת זיקנה עשויים להיות זכאים למענק חימום גם אם אינם עונים על התנאים המפורטים בדף זה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה בדרגות נכות 50% לפחות, העונים על התנאים המפורטים בהמשך (בפסקת "מי זכאי?"), זכאים למענק שנתי לצורך חימום דירתם.

 • נכה כרוני המאושפז באחד מבתי החולים או במוסד טיפולי אחר אינו זכאי למענק חימום.

מי זכאי?

זכאי למענק חימום

 • נפגע פעולת איבה העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת, בכל סוגי הפגיעה;
  • פגוע יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סיכום מספר הפגיעות על אותו איבר);
  • נכה בדרגת נכות 80% עד 99% על עמוד שדרה, גב או כוויות;
  • נכה בדרגת נכות כוללת 50% ויותר על לב;
  • נכה בדרגת נכות מוכרת 50% ומעלה באחד מסוגי הפגיעה: אפילפסיה או המיפלגיה;
  • נכה בדרגת נכות 100% ומעלה עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה.

זכאי למענק חימום מוגדל

 • נפגע פעולת איבה המתגורר באזור ירושלים או הגליל, והעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי לתוספת תשלום (מענק מוגדל):
  • נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת, בכל סוגי הפגיעה;
  • פגוע יד ורגל בדרגת נכות 50% לפחות על כל איבר בנפרד, בגין אובדן תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סיכום מספר הפגיעות על אותו איבר);
  • נכה בדרגת נכות כוללת 50% ויותר על לב;
  • נכה בדרגת נכות 100% ומעלה עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה.

שיעורי המענק

 • שיעורי המענק נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות, לסוג הפגיעה ולאזור המגורים.
 • הסכומים מתעדכנים מדי שנה בחודש נובמבר.
דרגת הנכות סכום המענק
 • 50% ומעלה (אם לא עונים על שאר המצבים)
1,068 ₪
 • 100%
 • 80%-99% על פגיעה בעמוד השדרה, בגב, או כוויות
 • 50% ומעלה על פגיעת ראש
 • 50% ומעלה על מחלת לב כולל נכות כללית
1,231 ₪
 • 50% ומעלה למתגוררים באזור ירושלים/הגליל
 • 50% ומעלה על מחלת לב, כולל נכות כללית, למתגוררים באזור ירושלים/הגליל
1,403 ₪
 • 100%+ (מיוחדת)
 • 50% לפחות על פגיעה ביד + 50% לפחות על פגיעה ברגל (סעיף לכל איבר)
2,246 ₪
 • 100%+ (מיוחדת) למתגוררים באזור ירושלים/הגליל
 • 50% לפחות על פגיעה ביד + 50% לפחות על פגיעה ברגל, למתגוררים באזור ירושלים/הגליל
2,809 ₪
 • 100%+ (מיוחדת) על קוודרופלגיה
7,720 ₪
 • 100%+ (מיוחדת) על קוודרופלגיה למתגוררים באזור ירושלים/הגליל
9,657 ₪

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום משולם באופן אוטומטי ע"י המוסד לביטוח לאומי ישירות לחשבונו של הנכה, ללא צורך בפנייה יזומה של הנכה אל המוסד לביטוח לאומי.

תשלום בפעם הראשונה

 • תחילת התשלום נקבעת לפי תאריך תחילת הנכות שנקבעה לך ומזכה במענק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים