נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת עשויים לקבל מענק לרכישת דירה ראשונה או לבניית בית
בעלי דירה שלא מותאמת למגבלות הנכות שלהם עשויים לקבל מענק לרכישת דירה חלופית (או בית)
למידע רשמי ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) זכאים למענק חד-פעמי לרכישת דירה, בית, או מגרש לבניית בית - בתנאים שיפורטו.

 • מי שיש בבעלותם דירה שלא מותאמת למגבלות הנכות שלהם ולא ניתן להתאים אותה, זכאים למענק לרכישת דירה חלופית.
שיעורי המענק המירביים (נכון ליוני 2023)
סוג הפגיעה סכום המענק
 • שיתוק בשתי רגליים
 • שיתוק ב-4 גפיים
 • פגיעת ראש
 • קטיעת שתי רגליים
 • קטיעת יד ורגל
עד 2,947,056 ₪
שאר סוגי הפגיעות בדרגה 100%+ עד 2,475,705 ₪
 • ברכישה שמחייבת תשלום מע"מ (רכישת דירה/בית מקבלן), שיעור המס יתווסף לסכום המענק.
 • בעלי דירה שזכאים למענק להחלפת דירתם יקבלו מענק בשיעור ההפרש בין סכום המענק שהיו מקבלים לרכישת דירה ראשונה למחיר שבו מכרו את דירתם.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% (מיוחדת):
  • למענק לרכישת דירה ראשונה זכאים מי שלא היו בבעלותם ב-10 השנים האחרונות דירה, או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  • למענק להחלפת הדירה זכאים מי שיש בבעלותם דירה שלא מותאמת להם ולא ניתנת להתאמה.
 • המענק יינתן עבור בניית בית, רכישת בית, או רכישת "דירה נגישה":
  • דירה בקומת קרקע.
  • דירה בקומה 1 או בקומה 2, בבניין עם מעלית.
  • דירה בקומות 3 ומעלה, בבניין עם 2 מעליות לפחות וגנרטור.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים