מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס המוטל על כל עסקה בישראל (מכירת נכס או מתן שירות) וכן על יבוא סחורה
סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה או הסחורה, והוא עומד כיום על 17% ממחיר הרכישה או השירות
עוסק מורשה גובה מלקוחותיו מע"מ שאותו עליו להעביר לרשות המסים והוא רשאי להפחית מהסכום המועבר את המע"מ שהוא משלם עבור רכישותיו והוצאותיו (מס התשומות)
עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מס תשומות
למידע נוסף ראו מס ערך מוסף באתר רשות המיסים
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מס ערך מוסף (מע"מ) - הינו מס המוטל על כל עסקה בישראל (מכירת נכס או מתן שירות) וכן על יבוא סחורה בשיעור אחיד וקבוע ממחיר העסקה או הסחורה.

 • המס נקרא כך מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק. הערך המוסף הינו ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לסך מחיר המשאבים, העבודה והעלויות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות.
 • סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה, והוא עומד כיום על 17% ממחיר הרכישה או השירות.
 • עוסק מורשה גובה מלקוחותיו מס ערך מוסף (כלומר הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס).
 • עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מס תשומות דהיינו המע"מ ששילם עבור רכישותיו והוצאותיו.

אופן גביית מס ערך מוסף

 • כאשר אדם כלשהו קונה מוצר או שירות מאדם אחר (שאינו עוסק פטור) או מחברה, הוא משלם למוכר או לספק השירות את עלות המוצר או השירות בצירוף המע"מ.
 • המוכר או ספק השירות יעביר את המע"מ שגבה אל רשות המסים, ורק המחיר נטו (בלי המע"מ) ייחשב כהכנסה.
 • המוכר או ספק השירות רשאי לקזז את מסכום המע"מ שהוא מעביר אל רשות המסים, את המע"מ שהוא שילם עבור הוצאותיו ורכישותיו לעסק.
דוגמה
 • נגר קנה עץ בשווי 100 ₪ ליצירת שולחן אחד.
 • ספק העץ, שהוא עוסק מורשה גבה מהנגר מס ערך מוסף בשיעור 17% ממחיר הרכישה, כלומר הנגר שילם 117 ₪ (100 ₪ + 17 ₪ מע"מ).
 • במקרה שהנגר ייצר מהעץ שולחן, והוא יהיה מעוניין למכור אותו ב-300 ₪, הרי שאם הוא עוסק מורשה, יהיה עליו לגבות מהקונה מע"מ בשיעור 17% ממחיר הרכישה.
 • הנגר יגבה מהקונה סך כולל של 351 ₪ (300 ₪ + 51 ₪ מע"מ).
 • על הנגר להעביר לרשות המסים את המע"מ שגבה מהקונה (51 ₪), והוא רשאי להפחית ממנו את המע"מ בסך 17 ₪ ששילם לספק העץ בגין רכישת העץ.
 • במקרה זה על הנגר להעביר בדו"ח התקופתי לרשויות המס את ההפרש, כלומר מס ערך מוסף בסך של 34 ₪ (51-17).
 • אם המוכר או הספק הוא עוסק פטור, אז הוא לא יגבה מע"מ מהקונים או מהלקוחות.
דוגמה
אם בדוגמה הקודמת גם ספק העץ וגם הנגר הם עוסקים פטורים, לא יתווסף מע"מ למחיר. הנגר ישלם 100 ₪ עבור העץ, ורוכשי השולחן ישלמו לנגר 300 ₪.

עסקאות הפטורות ממע"מ

דוגמה
 • השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון.
 • עסקאות של עוסק פטור מלבד עסקאות במקרקעין.
 • עסקאות מסוימות של מלכ"רים.
 • לשר האוצר יש סמכות להעניק פטור על עסקאות נוספות שלא הוזכרו בחוק.
 • כאשר העסקה פטורה ממס, המוכר או ספק השירות לא יגבה מהלקוח מע"מ אלא את מחיר הבסיס בלבד, והוא לא יוכל לקזז את מס התשומות (המע"מ שהוא עצמו שילם לצורך יצירת ההכנסה).

מע"מ בשיעור אפס (0%)

 • קיימות עסקאות שנקבע לגביהן כי הן חייבות במע"מ בשיעור אפס (0%).
דוגמה
שירותים מסוימים לתייר (כגון: לינה, השכרת רכב, אשפוז), שירותים מסוימים לתושב חוץ וכן מכירה של טובין מסוימים ששר האוצר קבע.
 • בניגוד לעסקאות הפטורות ממע"מ, עסקאות החייבות במע"מ בשיעור 0% מקנות למוכר או לספק השירות הטבה כפולה:
  1. הוא לא גובה מס ערך מוסף מהלקוחות (ומוזיל את עלות העסקה).
  2. הוא רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לצורך העסקה.

חשוב לדעת

 • בישראל החוק מחייב שכל מחיר המוצג לצרכן בנקודת המכירה או בכל פרסום כלשהו יכלול את כל התשלומים והמסים, ובכללם גם את המע"מ, כך שהמחיר המוצג לצרכן הוא מחיר סופי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים