הורים שכולים, בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה עשויים לקבל מענק לרכישת קלנועית אם יש להם מוגבלות בניידות
לא ניתן לקבל את המענק במקביל לסיוע ברכישת רכב


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שכולים, בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים למענק עבור רכישת קלנועית בתנאים שיפורטו בהמשך.

מי זכאי?

 • בני משפחה של חללי פעולת איבה:
  • הורים שכולים
  • בני/בנות זוג שכולים (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור)
  • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה (הזכאות מתחילה מגיל 18)
 • זאת בתנאי שהם עונים על התנאים הבאים:
  • הם מוגבלים בניידות בגלל מצבם הרפואי וזקוקים לקלנועית.
  • בתקופת הזכאות למענק הם לא קיבלו סיוע ברכישת רכב.

הורים שכולים

 • הורים שכולים זכאים למענק לרכישת קלנועית אחת ל-5 שנים (כלומר עברו לפחות 5 שנים מאז קיבלו סיוע ברכישת רכב או סיוע קודם ברכישת קלנועית).
 • זוג הורים שכולים שכל אחד מהם זקוק לקלנועית יכולים לקבל מענק לרכישת 2 קלנועיות בודדות או לרכישת קלנועית זוגית עבור שניהם.
 • אם אחד מההורים השכולים קיבל סיוע ברכישת רכב, בן/בת זוגו שזקוק/ה לקלנועית יהיה זכאי למענק לרכישת קלנועית בודדת.
 • סכום המענק המרבי לקלנועית בודדת עבור הורה שכול: עד 12,328 ₪ (נכון ל-2023).
 • סכום המענק המרבי לקלנועית זוגית עבור זוג הורים שכולים: עד 17,531 ₪ (נכון ל-2023).

בני/בנות זוג שכולים ומי שהתייתמו משני הוריהם

 • אלמנים, אלמנות וידועים בציבור, ומי שהתייתמו משני הוריהם, זכאים למענק לרכישת קלנועית אחת ל-4 שנים (כלומר עברו לפחות 4 שנים מאז קיבלו סיוע ברכישת רכב או סיוע קודם ברכישת קלנועית).
 • סכום המענק המרבי שיקבלו לקלנועית בודדת: עד 16,434 ₪ (נכון ל-2023).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ולהגיש:
  • אישור רפואי שמעיד על המגבלה בניידות שמצריכה שימוש בקלנועית.
  • קבלה על רכישת הקלנועית.
 • המענק יינתן כהחזר כספי עד לסכום המירבי שנקבע לכך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים