הורים שכולים, בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה עשויים לקבל מענק לרכישת קלנועית אם יש להם מוגבלות בניידות
לא ניתן לקבל את המענק במקביל לקבלת סיוע ברכישת רכב


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים למענק עבור רכישת קלנועית בתנאים שיפורטו בהמשך.

מי זכאי?

 • בני משפחה שמוגבלים בניידות בגלל מצבם הרפואי וזקוקים לקלנועית:
  • ההורים השכולים.
  • בני/בנות הזוג השכולים (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור).
  • יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה - הזכאות למענק מתחילה מגיל 18.
 • זאת בתנאי שבתקופת הזכאות למענק הם לא קיבלו סיוע ברכישת רכב (רכב אישי או רכב לשיקום כלכלי).

היקף הסיוע להורים שכולים

 • הורים שכולים זכאים למענק לרכישת קלנועית אחת ל-5 שנים (כלומר עברו לפחות 5 שנים מאז קיבלו סיוע ברכישת רכב או סיוע קודם ברכישת קלנועית).
 • זוג הורים שכולים שכל אחד מהם זקוק לקלנועית יכולים לקבל מענק לרכישת 2 קלנועיות ליחיד/ה או לרכישת קלנועית זוגית עבור שניהם.
 • אם אחד מההורים השכולים קיבל סיוע ברכישת רכב, בן/בת זוגו שזקוק/ה לקלנועית יהיה זכאי למענק לרכישת קלנועית ליחיד/ה.
 • סכומי המענק (נכון ל-2024):
  • עד 12,740 ₪ עבור קלנועית ליחיד/ה.
  • עד 18,117 ₪ עבור קלנועית זוגית.

היקף הסיוע לבני/בנות זוג שכולים וליתומים משני הוריהם

 • בני/בנות זוג שכולים ומי שהתייתמו משני הוריהם זכאים למענק לרכישת קלנועית אחת ל-4 שנים (כלומר עברו לפחות 4 שנים מאז קיבלו סיוע ברכישת רכב או סיוע קודם ברכישת קלנועית).
 • סכום המענק לקלנועית ליחיד/ה: עד 16,983 ₪ (נכון ל-2024).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ולהגיש:
  • אישור רפואי שמעיד על המגבלה בניידות שמצריכה שימוש בקלנועית.
  • קבלה על רכישת הקלנועית.
 • המענק יינתן כהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל ועד לסכום המירבי שנקבע.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים