הקדמה:

יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה זכאי למענק נישואין לרגל נישואיו
אם לפני הנישואין שולם לו/ה מענק דיור, ישלם המוסד לביטוח לאומי לאחר הנישואין את ההפרש שבין מענק הנישואין ובין מענק הדיור שקיבל


יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה זכאי למענק נישואין לרגל נישואיו.

מי זכאי?

  • יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה שנישא/ה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים