הקדמה:

יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה זכאי למענק נישואין לרגל נישואיו
אם לפני הנישואין שולם לו/ה מענק דיור, ישלם המוסד לביטוח לאומי לאחר הנישואין את ההפרש שבין מענק הנישואין ובין מענק הדיור שקיבל


יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה זכאי למענק נישואין לרגל נישואיו.

מי זכאי?

  • יתום/ה עד גיל 30 שאחד מהוריו/ה לפחות נהרג בפעולת איבה שנישא/ה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תצלום של תעודת הנישואין.
  • אם לפני הנישואין שולם לו/ה מענק דיור, ישלם המוסד לביטוח לאומי לאחר הנישואין את ההפרש שבין מענק הנישואין ובין מענק הדיור שקיבל. סכום ההפרש (20% ממענק נישואין) ישולם לפי ערך מענק נישואין ביום התשלום.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים