יתומים של חללי פעולת איבה (כולל מי שהתייתמו אחרי גיל 21) שנישאים לפני גיל 30 זכאים למענק נישואין בסך 165,175 ₪
מי שקיבלו בעבר מענק דיור יקבלו עם נישואיהם רק את ההפרש בין שני המענקים
מי ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ונישאים לפני גיל 37 זכאים למענק נישואין בסך 330,350 ₪
שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה ונישאים לפני גיל 30 זכאים למענק נישואין.

 • סכום המענק - 165,175 ₪.
שימו לב
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ונישאים לפני גיל 37:
  • מי שנישאים אחרי ששכלו את שני הוריהם יהיו זכאים למענק בסך 330,350 ₪.
  • מי שכבר היו נשואים כאשר שכלו את שני הוריהם יהיו זכאים למענק בסך 264,280 ₪, בתנאי שלא עברו שנתיים בין נישואיהם לפטירת ההורים.

מי זכאי?

 • יתומים של חללי פעולת איבה, כולל מי שהתייתמו אחרי גיל 21:
  • מי ששכלו הורה בפעולת איבה ונישאו לפני גיל 30.
  • מי ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ונישאו לפני גיל 37.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים