יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה ונישאים לפני גיל 30 זכאים למענק נישואין בסך 165,175 ₪ (נכון לינואר 2024)
מי שקיבלו בעבר מענק דיור יקבלו עם נישואיהם רק את ההפרש בין שני המענקים
מי ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה זכאים למענק נישואין כפול אם יינשאו לפני גיל 37


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה ונישאים לפני גיל 30 זכאים למענק נישואין.

 • סכום המענק - 165,175 ₪ (נכון לינואר 2024)
 • מי שקיבלו כבר מענק דיור (כאשר רכשו דירה לפני גיל 30) יקבלו כעת רק את ההפרש בין שני המענקים (33,035 ₪).
 • מי ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה:
  • אם יינשאו לפני גיל 37 יהיו זכאים למענק נישואין כפול בסך 330,350 ₪.
  • יתומים מתחת לגיל 37 שכבר היו נשואים כאשר התייתמו ולא עברו שנתיים בין נישואיהם לפטירת ההורים זכאים למענק נישואין בסך 264,280 ₪.

מי זכאי?

 • יתומים ששכלו הורה בפעולת איבה ונישאו לפני גיל 30.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ונישאו לפני גיל 37.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים