כשעובדים נוקטים בשביתה חלקית רשאי המעסיק, בתנאים מסוימים, להשבית בעצמו את מקום העבודה, ולמנוע אף מהעובדים שאינם שובתים ושהגיעו לעבודתם, לעבוד
כדי להצדיק השבתה על המעסיק להוכיח כי ההשבתה ננקטה כתגובה ל"אמצעי מאבק" שנוקטים העובדים, שהיא מידתית ולא ניתן להמשיך בעבודה הסדירה של המפעל כתוצאה מהצעדים הארגוניים שנקטו העובדים
בהשבתה כמו בשביתה יחסי העבודה האינדיבידואלים מושהים, והעובד המושבת אינו זכאי לשכר בתקופת ההשבתה
עובדים הנוקטים בשביתה חלקית במהלך סכסוך ארגוני ומסרבים לחזור למתכונת עבודה סדירה - דינם כדין עובדים שובתים שאינם זכאים לשכר
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:סק 13942-09-14
תאריך:11.12.2016
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • חברת רותם אמפרט נגב בע"מ, העוסקת בייצור ושיווק פוספט חומצות ודשנים, הודיעה על כוונתה לצמצם בעלויות השכר ולסיים את העסקתם של כ-130 מעובדיה.
 • בתגובה, הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה ונקטה במהלך מספר ימים בחודש דצמבר 2013 ובחודש ינואר 2014 שביתה חלקית אשר כללה, בין היתר, את הצעדים הבאים:
  • הוראה לעובדים בתפקידים של מפקחי קבלנים, חשמלאים, מסגרים ומפעילים, שלא לבצע עבודה בשעות נוספת
  • סגירת שערי מפעל החברה לכניסת כלי רכב של קבלני אחזקה ועובדים בכירים.
  • מניעת כניסתן של משאיות לאתר החברה לצורך טעינת תוצרת מוגמרת של החברה ללקוחותיה.
  • צמצום התפוקה ב-50% במתקני ייצור הדשנים ובמתקני מלחי זרחן.
  • הפסקת פעילות מתקן השינוע באתר החברה.
  • הפסקת הפעלתם של שני מבערים במתקני החומצה הגופרתית.
  • עצירת משלוחים ועצירת פריקת רכבות מאתר צין.
 • בתגובה לשביתה החלקית ולצעדים הארגוניים שהעובדים נקטו, השביתה החברה את העבודה באתרים בהם ננקטו אותם צעדים ובמתקנים הקשורים. החברה ניכתה משכר העובדים, גם מאלה אשר לא השתתפו בצעדים הארגונים והתייצבו לעבודתם, את ימי ההשבתה.
 • ההסתדרות פנתה לבית הדין בבקשה לתת סעד הצהרתי לפיו על החברה להשיב לעובדים אשר לא נטלו חלק בפועל בצעדים הארגונים שנקטו העובדים והתייצבו לעבודתם, את השכר שנוכה להם בגין ההשבתה שיזמה החברה.

פסק הדין

 • בית הדין דחה את התביעה בטענה שהשבתת המגן של החברה הינה כדין, וכי המעסיק רשאי להשבית גם את העובדים אשר אינם משתתפים במאבק הארגוני ומתייצבים לעבודתם, אם לא ניתן לספק להם עבודה עקב שביתת עמיתיהם.
 • עובדים הנוקטים בעיצומים במהלך סכסוך ארגוני (שביתה חלקית) ומסרבים לחזור למתכונת עבודה סדירה - דינם כדין עובדים שובתים שאינם זכאים לשכר.
 • לגבי עובדים הנוגעים לסכסוך הארגוני, אשר אינם משתתפים במאבק הארגוני ומתייצבים לעבודתם רשאי המעסיק, בתנאים מסוימים, לנקוט בהשבתה.
 • השבתה היא פעולה של המעסיק המונעת מעובד המוכן לבצע את עבודתו כסדרה לעבוד. בהשבתה כמו בשביתה, יחסי העבודה האינדיבידואלים מושהים ובהתאם העובד המושבת אינו זכאי לשכר בתקופת ההשבתה.
 • התנאים בהם תוכר השבתה כמותרת על פי הדין:
  • השבתת המגן ננקטה במסגרת סכסוך עבודה קיים, במצב שבו העובדים נוקטים "באמצעי מאבק".
  • השבתת המגן איננה פעולת מנע "בבחינת להקדים מכה שכנגד למכה שעומדת להגיע".
  • פעולת ההשבתה היא מידתית ביחס לפעולות שנקטו העובדים והאפשרויות האחרות שעמדו בפני המעסיק. יש לתת משקל להתנהגות הצדדים במסגרת הסכסוך ותרומתם ליישובו.
  • השבתת אלה שמעורבים ישירות בסכסוך העבודה קשורה בשיקולים של הפעלה סדירה של המפעל:
   • כדי להצדיק השבתה של עובדים הנוגעים לסכסוך (העובדים המאוגדים) אשר אינם משתתפים במאבק הארגוני ומתייצבים לעבודתם, די למעסיק להוכיח כי שבגלל הצעדים הארגונים שנקטו העובדים לא ניתן להמשיך בעבודה הסדירה של המפעל ולספק לאותם עובדים עבודה.
   • במקרה בו מדובר בעובדים שעובדים במקום בו מתקיימת שביתה חלקית, אך אלו עובדים שאינם נוגעים לסכסוך (העובדים שאינם מאורגנים) המתייצבים לעבודתם כרגיל, נדרש המעסיק להוכיח צורך תפעולי כדי להצדיק את ההשבתה.
 • במקרה זה התקיימו כל התנאים לקיומה של השבתת מגן המותרת על פי הדין:
  • אין מחלוקת שהשבתת המגן ננקטה במסגרת סכסוך עבודה קיים בו העובדים נקטו בשביתה חלקית והחברה אשר סירבה לקבל עבודה חלקית, נקטה בהשבתה.
  • מידתיות - החברה התריעה על כוונתה להשבית את היחידות בהן ננקטו הפעולות הארגוניות מצד העובדים, והציבה ברירה של חזרה לעבודה תקינה, כמוצא להשבתה. הודעות אלו לא זכו לכל תגובה ובמצב דברים זה פעולות ההשבתה היא מידתית.
  • השביתה החלקית פגעה בעבודה הסדירה של החברה ובאפשרות העובדים שלא נטלו חלק בשביתה לעבוד - השביתה שהנהיגו העובדים בנקודת מפתח (במערך השינוע, במתקן יצור הקיטור שבמפעל לייצור חומצה גופרתית, הורדת התפוקה במפעל הדשנים ובמפעל MKP), גרמה לכך שלא ניתן היה לקיים עבודה סדירה במפעל החברה ולספק עבודה לעובדים אשר התייצבו לעבודתם.
 • לאור כל האמור לעיל עולה כי במהלך דצמבר 2013 וינואר 2014, נקטה החברה מדיניות של השבתה כדין, וזאת בתגובה לשביתה חלקית, שגרמה לכך שלא ניתן היה להפעיל את מפעל החברה. בקשת ההסתדרות להשיב את השכר שנוכה משכר העובדים בשל ההשבתה נדחית.

משמעות

 • כאשר המעסיק משבית את מקום עבודתו כדין, העובד אינו זכאי לשכר בתקופת ההשבתה.
 • כדי להצדיק השבתה של עובדים הנוגעים לסכסוך הארגוני (העובדים המאוגדים)אשר אינם משתתפים במאבק הארגוני ומתייצבים לעבודתם, על המעסיק להוכיח כי:
  1. ההשבתה ננקטה כתגובה למצב בו העובדים נוקטים "באמצעי מאבק" ולא כפעולת מנע,
  2. פעולת ההשבתה היא מידתית ביחס לפעולות שנקטו העובדים והאפשרויות האחרות שעמדו בפני המעסיק.
  3. לא ניתן להמשיך בעבודה הסדירה של המפעל כתוצאה מהצעדים הארגוניים שנקטו העובדים.
 • בהשבתה כמו בשביתה, יחסי העבודה האינדיבידואלים מושהים ובהתאם העובד המושבת אינו זכאי לשכר

חקיקה ונהלים