מעסיק שפיטר עובדת בהריון על מנת להמנע מתחולת החוק חויב לפצותה (פסק דין)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בית המשפט פסק שפיטורי עובדת בהריון שנעשו ימים ספורים לפני מלאת ששה חודשי עבודה נגועים בחוסר תום לב
לעובדת נפסקו פיצויים בסכום של כ 12,000 ש"ח

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב-יפו
מס' תיק:
ע"ב (תל-אביב-יפו) 301422/97
תאריך:
01/09/2002

תביעה זו עסקה בפיטורי עובדת בהריון, שנעשו ימים ספורים לפני מלאת ששה חודשים לעבודתה של התובעת אצל מעסיקה, באופן בהול וללא מתן הודעה מוקדמת.

בית הדין קבע כי למרות שחוק עבודת נשים אינו חל על המקרה מכיוון שטרם מלאו ששה חודשים לעבודתה של העובדת במקום ואף חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה אינו חל היות ומדובר במשרד שהועסקו בו פחות מ 6 עובדים, הפיטורים נעשו בחוסר תום לב, ולכן התובעת זכאית לפיצויים.

לעובדת נקבע פיצוי בסך 11,432 ש"ח ובנוסף נקבע כי היא זכאית גם לפדיון חופשה שנתית בסך 572 ש"ח.

משמעות

  • חוק עבודת נשים לא חלים במידה ולא מלאו שישה חודשים מיום תחילת העבודה ועד הפיטורים (לפי הפסיקה התאריך הקובע הוא מועד ניתוק יחסי העבודה, כלומר חוק עבודת נשים חל גם על עובדת שניתנה לה הודעת פיטורים טרם שחלפו ששה חודשים להעסקתה, אך פיטוריה נכנסו לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת לאחר חלוף ששה חודשים להעסקתה).
  • במידה ועובדת פוטרה מעבודתה כדי להתחמק מהוראות החוק היא זכאית לפיצוי בגין פיטורים בחוסר תום לב.

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות