בית המשפט פסק לעובדת, שפוטרה בעת חופשת מחלה וללא שימוע לפני פיטורים, פיצוי בסך 7 משכורות חודשיות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה
שם התיק:תע"א 4844-09
תאריך:21.08.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

התובעת, בת 58, עבדה 7 שנים בנתבעת עד לפיטוריה. בעת שהתובעת שהתה בביתה בחופשת מחלה, רגלה מגובסת והיא חסרת יכולת תנועה, הגיעו לביתה שני נציגי הנתבעת. לאחר שיחה קצרה, נמסר לידה מכתב פיטורים שהוכן מראש. הנתבעת טענה כי העובדת פוטרה בשל צימצומים.

בית המשפט קבע כי חובות ההגינות, המידתיות ותום הלב מחייבות כל מעסיק להימנע ככל הניתן מביצוע שימוע לקראת פיטורים בעת שהעובד שוהה בביתו בחופשת מחלה. זאת במיוחד כשמדובר בעובד בעל ותק של שנים רבות במקום העבודה, שמצוי בחופשת מחלה קצרה באופן יחסי, ובמעסיק גדול המעסיק עובדים רבים. כך אף לגבי ההחלטה הסופית בדבר פיטוריו של עובד שכזה, לאחר הליך שימוע. ראוי לדחות אותה במידת הניתן עד להחלמת העובד ושובו למקום עבודתו. מעסיק השוקל פיטורי צמצום אמור לקחת בחשבון גם את המאפיינים האישיים של העובדים. הכנת מכתב פיטורים מראש היא ראיה חזקה לחוסר נכונות לשמוע את העובדת וליתן משקל כלשהו למה שתאמר, בטרם תתקבל החלטה סופית.

בית הדין מתייחס בפסק הדין להפרות נוספות כלפי התובעת: הנתבעת הפרה את החובה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ולא מסרה לתובעת הודעות על תנאי עבודתה וכן הנתבעת לא קיימה לתובעת שימוע טרם ההחלטה לקצץ חלק משמעותי ממשרתה ומשכרה.

בית הדין פסק כי לאור עוצמת הפגיעה בתובעת, מכלול הנסיבות, לרבות גילה של התובעת, ושיקולי ענישה והרתעה, הנתבעת תשלם לתובעת, נוסף על פיצויי הפיטורים, פיצוי בסך 7 משכורות חודשיות, ובנוסף את הוצאות המשפט בסך 10,000 ₪.

משמעות

  • פיטורים ללא עריכת שימוע הינם פיטורים בהליך לא תקין.
  • על המעסיק להימנע מביצוע שימוע בעת שהעובד שוהה בחופשת מחלה.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק דמי מחלה

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״