אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
מעשה פשיטת רגל הוא כל אחד מהמעשים המפורטים ברשימה סגורה בפקודת פשיטת הרגל
מעשי פשיטת רגל מתייחסים להעברות נכסים במרמה, התחמקות החייב מנושיו, ופעולות או הצהרות החייב המלמדות על אי יכולת לשלם את חובותיו
מעשה פשיטת רגל מהווה עילה להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב

מעשה פשיטת רגל הוא כל אחד מהבאים:

 • הצהרות החייב:
  • החייב הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו.
  • החייב הגיש לבית המשפט בקשת פשיטת רגל.
  • החייב הודיע לאחד (או יותר) מנושיו כי הפסיק, או עומד להפסיק, באופן זמני או קבוע, לשלם את חובו.
 • מכירת נכס בהוצאה לפועל - נכס מנכסיו של חייב עוקל ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט.
 • התראת פשיטת רגל - לחייב נמסרה התראת פשיטת רגל ובנוסף לכך התקיימו התנאים הבאים:
  • החייב לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל תוך 7 ימים לאחר שנמסרה לו בישראל, או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה (מסירה) מחוץ לישראל.
  • החייב לא שכנע את בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד, קיזוז או דרישה שכנגד השווים לכל הפחות לחוב, ושלא היה באפשרותו להעלות את התביעה, הקיזוז או הדרישה בהליך שבו נקבע החוב.
  • למידע נוסף ראו התראת פשיטת רגל.
 • העברות מרמה - אם החייב, בישראל או בכל מקום אחר, עשה את אחד הבאים:
  • נתן נכס מתנת מרמה.
  • העביר נכס העברת מרמה.
  • ביצע העברה או שעבוד של נכס שהיו בטלים מטעמי העדפת מרמה אילו היה החייב מוכרז כפושט רגל בעת ההעברה או השעבוד.
 • התחמקות מנושים - אם החייב, בכוונה להתחמק מנושיו או לדחותם, עשה אחת מאלה:
  • יצא מישראל.
  • בהיותו מחוץ לישראל לא חזר אליה.
  • מנע אפשרות יצירת קשר של הנושים עמו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים